Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2016-11-23

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl įgaliojimų suteikimo J. Neliupšienei (TAP-16-1724) (16-10499(2)

  Pranešėjai

  l. e. užsienio reikalų ministro pareigas L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 3. 2
  Dėl įgaliojimų suteikimo Daivai Beliackienei (TAP-16-1727) (16-1145(3)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 4. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais (TAP-16-1741) (16-9751(3)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-16-1716(2) (16-8509(4)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo (TAP-16-1753) (16-11925)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Krikščioniškajam labdaros fondui „Tėvo namai“ (TAP-16-1616) (16-7584(2)

  Pranešėjai

  l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 8. 7
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Skuodo rajono savivaldybei (TAP-16-1734) (16-11850)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo daikto Radviliškio rajono savivaldybėje pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-16-1495(2) (16-3957(3)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 10. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 11. 9
  Dėl Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto (TAP-16-1611(2) (16-10738(2)

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 12. 10
  Dėl Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 2, 7, 12, 15 straipsnių pakeitimo ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymo, Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. I-1591 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. I-1516 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Akmenės laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1906 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1907 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Šiaulių laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1909 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1923 8 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1924 8 straipsnio pakeitimo įstatymo (TAP-16-800(3) projektų (16-403(5)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1606(2) (16-9901(3)

  Pranešėjai

  l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 753 „Dėl Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo ir veiklos pradžios“ pakeitimo (TAP-16-1630(2) (16-7151(4)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1261(2) (16-1048(4)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 282 „Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1557(2) (16-8365(4)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 17. 15
  Dėl Valstybės archyvų reorganizavimo ir valstybės archyvų reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo (14-787-1-N(3) (14-9114(4), Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1604(2) (14-9111(4) ir 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1605(2) (16-7457(4)

  Pranešėjai

  l. e. kultūros ministro pareigas Š. Birutis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 18. 16
  Dėl Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo plano patvirtinimo (TAP-16-1674(2) (16-10043(3)

  Pranešėjai

  l. e. kultūros ministro pareigas Š. Birutis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 19. 17
  Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo (TAP-16-1742) (16-9659(2)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 20. 18
  Dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 21. Papildomi klausimai
 22. 19
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 10, 21, 44, 48, 50, 52, 69, 69-1, 71-1, 72, 128, 140, 168, 190, 192, 196, 197 ir 233 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 45 ir 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 14, 23 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-16-1723(2) (16-9737(3)

  Pranešėjai

  l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 23. 20
  Dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šeduvos avininkystė“ įstatinio kapitalo didinimo (TAP-16-1796) (16-10940(2)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 24. 21
  Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 2, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-16-1840(2) (16-11094(3)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 25. 22
  Dėl Infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų (TAP-16-663(4) projektų (15-7611(10)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 26. 23
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1752 „Dėl valstybės paramos skyrimo Lietuvos pedagoginiams, kultūros ir meno darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti švietimo įstaigose, kuriose mokoma lietuvių kalba, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose, lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose“ pakeitimo (TAP-16-1579(2) (16-626(4) ir Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, vykstančių į užsienio valstybes dirbti lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose (TAP-16-1580(2) (TAP-16-1581(2) (16-629(4) (16-5395(3)

  Pranešėjai

  l. e. švietimo ir mokslo ministro pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 27. 24
  Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo didinimo (TAP-16-1811) (16-12369)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 28. 25
  Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2017 metams nustatymo (TAP-16-1842) (16-11924(2)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė