Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2016-11-30

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą (TAP-16-1698(2) (16-11283(2)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 3. 2
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymą (TAP-16-1563) (16-10536)

  Pranešėjai

  l. e. pareigas ūkio ministras, l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 4. 3
  Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-16-1732(2) (16-9552(4)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl Aukštųjų mokyklų veiklos valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1791) (16-12080)

  Pranešėjai

  l. e. švietimo ir mokslo ministro pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 6. 5
  Dėl 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų (TAP-16-1788) (16-12072)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1778) (16-10865(2)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos kapitalo Šiaurės investicijų banke (TAP-16-1761) (16-11127(2)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir jo perdavimo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijai patikėjimo teise (TAP-16-1049(2) (16-5612(3)

  Pranešėjai

  l. e. kultūros ministro pareigas Š. Birutis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 10. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 11. 9
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (TAP-16-1743(2) (16-10601(3)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1613(2) (16-4293(4)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-16-1751) (16-10773(2)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo (TAP-16-1396(3) (15-9353(7)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1695(2) (16-9582(3) ir Bartuvos, Dubysos, Jūros, Minijos, Šventosios, Veiviržo ir Žeimenos valstybinių ichtiologinių draustinių ribų planų patvirtinimo (TAP-16-1694(2) (16-6563(4)

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 16. 14
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-16-1819(3) (16-12512(3)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metų kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo (TAP-16-1818) (16-11859(2)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 18. 16
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-16-1686(3) (16-8749(5)

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 19. 17
  Papildomas klausimas: Dėl įgaliojimų suteikimo S. Gasiūnui (TAP-16-1872) (16-13024)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 20. 18
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 119 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-16-1789(2) (16-12074(2)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 21. 19
  Papildomas klausimas: Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybei (TAP-16-1797(2) (16-12114(2)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 22. 20
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1780(2) (16-12999)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 23. 21
  Papildomas klausimas: Dėl Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84 ir 4.85 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3805(2) (TAP-16-1376(3) (16-6964(5)

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 24. 22
  Papildomas klausimas: Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Trakų rajono savivaldybei (TAP-16-1829) (16-12668)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 25. 23
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2013 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl 2012 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų“ pakeitimo (TAP-16-1876) (16-11340(3) ir 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“ pakeitimo (TAP-16-1875) (16-11342(3)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 26. 24
  Papildomas klausimas: Dėl lėšų skyrimo (TAP-16-1874) (16-13067)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 27. 25
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 261 „Dėl 2016 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo (TAP-16-1820(2) (16-11992(3)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 28. 26
  Papildomas klausimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai (TAP-16-1824) (16-11852(2)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič