Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2016-12-07

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4380 (TAP-16-1807) (16-11499(2)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 3. 2
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 9 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4331 (TAP-16-1816) (16-11492(2)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 4. 3
  Dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, ratifikavimo (TAP-16-1806) (16-10630(2)

  Pranešėjai

  l. e. užsienio reikalų ministro pareigas L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl Pažymėjimo apie vaiko gimimą išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1705(2) (16-12948)

  Pranešėjai

  l. e. pareigas ūkio ministras, l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių žvejybos laivų, kitų vandens transporto priemonių, esančių Lietuvos Respublikos uostuose, teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, įtariamų žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-209(2) (16-10243(2) ir 1996 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 91 „Dėl Užsienio laivų, žvejojančių Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse, tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios (TAP-16-1810) (16-10244(2)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-114(3) (15-12755(6)

  Pranešėjai

  l. e. švietimo ir mokslo ministro pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1776(2) (16-9764(3) ir 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1183 „Dėl Išlaidų, susijusių su laikinu teisėjo perkėlimu, ir teisėjo važiavimo išlaidų, kai jis nagrinėja bylą, teismingą kitam teismui, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1775(2) (16-9765(3)

  Pranešėjai

  l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1665 „Dėl Valstybinės signataro rentos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1746(2) (16-9750(4)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1798(2) (16-10787(4)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 11. 10
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą (TAP-16-1843) (16-12818)

  Pranešėjai

  l. e. švietimo ir mokslo ministro pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 12. 11
  Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei Misiūnaitei (TAP-16-1839) (16-11658(2)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 13. 12
  Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ skirto žemės sklypo, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, detaliojo plano keitimo (TAP-16-1856) (16-11544(2)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 14. 13
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno informacinių technologijų mokyklai (TAP-16-1794) (16-11546(2)

  Pranešėjai

  l. e. švietimo ir mokslo ministro pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 15. 14
  Dėl nekilnojamųjų daiktų Kauno rajono savivaldybėje nurašymo (TAP-16-1821) (16-11677(2)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 16. 15
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-16-1800) (16-11837(2)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 17. 16
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centrui (TAP-16-1783) (16-9595(2)

  Pranešėjai

  l. e. švietimo ir mokslo ministro pareigas A. Pitrėnienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 18. 17
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-16-1793) (16-11827(2)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 19. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 20. 18
  Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1802) (16-10972(2)

  Pranešėjai

  l. e. teisingumo ministro pareigas J. Bernatonis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 21. 19
  Dėl Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 68, 77, 78 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-916(4) (15-3354(6)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3768 (TAP-16-1553(2) (16-8464(4)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 23. 21
  Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1369(2) (16-4156(4)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo (Nr. 15-753-2-N(3) (16-8116(3)

  Pranešėjai

  l. e. aplinkos ministro pareigas K. Trečiokas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 25. 23
  Dėl Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1672(2) (16-10232(4)

  Pranešėjai

  l. e. užsienio reikalų ministro pareigas L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 26. 24
  Dėl Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 773 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai“ pakeitimo (TAP-16-1827) (16-10895(3)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1587(2) (16-9671(3)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 28. 26
  Dėl Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1391 „Dėl Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo pataisos pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1809) (16-7030(3)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1708(2) (16-9805(3)

  Pranešėjai

  l. e. pareigas ūkio ministras, l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 30. 28
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1737(2) (16-7880(4)

  Pranešėjai

  l. e. žemės ūkio ministro pareigas V. Baltraitienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 31. 29
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 „Dėl Rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas dydžių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1703(2) (16-10019(4)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 32. 30
  Papildomas klausimas: Dėl Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-16-1678(2) (16-5925(4)

  Pranešėjai

  l. e. kultūros ministro pareigas Š. Birutis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 33. 31
  Papildomas klausimas: Dėl Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymo, Civilinio proceso kodekso 1, 80 straipsnių ir XXI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio įstatymo pakeitimo projektų (TAP-16-1337(4) (15-13305(6)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 34. 32
  Papildomas klausimas: Dėl Šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 12, 26 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1909) (16-11857(3)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 35. 33
  Papildomas klausimas: Dėl valstybės turto investavimo (TAP-16-1831) (16-12014(2)

  Pranešėjai

  l. e. ūkio ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 36. 34
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 611 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1777(2) (16-5368(4)

  Pranešėjai

  l. e. susisiekimo ministro pareigas R. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 37. 35
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1299(2) (16-8428(3)

  Pranešėjai

  l. e. finansų ministro pareigas R. Budbergytė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 38. 36
  Papildomas klausimas: Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei „Regitra“ (TAP-16-1844) (16-8872(3)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 39. 37
  Papildomas klausimas: Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo (TAP-16-1886) (16-13134)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 40. 38
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1745(2) (16-9848(4) ir 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams“ pakeitimo (TAP-16-1744(2) (16-9849(4)

  Pranešėjai

  l. e. socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas A. Pabedinskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 41. 39
  Papildomas klausimas: Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 75-1, 75-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-4550(2) ir Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 13-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-4551(2) (TAP-16-1903(2) (16-12527(3)

  Pranešėjai

  l. e. energetikos ministro pareigas R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 42. 40
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1813(2) (16-7641(4)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 43. 41
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr.1130 „Dėl Visuomenės atstovų skyrimo stebėti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir bazinius karinius mokymus sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1402) (16- 8232(2)

  Pranešėjai

  l. e. krašto apsaugos ministro pareigas J. Olekas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 44. 42
  Papildomas klausimas: Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo (TAP-16-1817) (16-12479)

  Pranešėjai

  l. e. vidaus reikalų ministro pareigas T. Žilinskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 45. 43
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1282(3) (16-1964(5)

  Pranešėjai

  l. e. pareigas ūkio ministras, l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas E. Gustas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė