Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2016-12-28

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1421 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose nevalstybinėse aukštosiose mokyklose ir užsienio aukštųjų mokyklų filialuose, įsteigtuose Lietuvos Respublikoje, apmokėti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1822(2) (16-12529(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1837(2) (16-9457(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 4. 3
  Dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo (TAP-16-1955) (16-14183)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 5. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 6. 4
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1950) (16-12979(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 7. 5
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1564(2) (16-9554(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 8. 6
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1948) (16-10180(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 9. 7
  Dėl Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1066 „Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-16-1882(2) (16-12523(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 10. 8
  Papildomas klausimas: Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo (TAP-16-1901(3) (16-13272(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 11. 9
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo (TAP-16-1947) (16-9947(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 12. 10
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1849(2) (16-12867(2) ir kitų susijusių teisės aktų (TAP-16-1850(2) 16-12867(2); TAP-16-1851(2) 16-10714(4); TAP-16-1852(2) 16-10713(4); TAP-16-1853(2) 16-10712(4)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 13. 11
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo (TAP-16-1992) (16-13872(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 14. 12
  Papildomas klausimas: Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymą (TAP-16-1563(2) (16-10536(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 15. 13
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1192 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą“ pakeitimo (TAP-16-2003) (16-14444)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 16. 14
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo (TAP-16-1998) (16-14412)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą