Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-01-11

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1629(2) (16-10340(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1999) (16-9431(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2002 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1651 „Dėl Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms“ pakeitimo (TAP-16-1873(2) (16-11651(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties“ pakeitimo (TAP-16-1991) (16-14392)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1952) (16-12448(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Rolando Kačinsko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kipro Respublikai ir Albanijos Respublikai (TAP-16-1959) (16-14235)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 7
  Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui Budriui (TAP-16-1968) (16-14252)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 9. 8
  Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo (TAP-16-1962) (16-12919(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 10. 9
  Dėl įgaliojimų suteikimo derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo (TAP-16-1845(2) (16-8259(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-16-2009) (16-14458)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 12. 11
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Ukmergės rajono savivaldybei (TAP-16-1945) (16-14507)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 12
  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Alytaus ir Varėnos rajonų savivaldybėms (TAP-16-1957) (16-14140)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 14. 13
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-16-1974) (16-14335)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 15. 14
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-16-1953) (16-11440(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 16. 15
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-16-1971) (16-12763(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 17. 16
  Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-16-1949) (16-12520(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 18. 17
  Dėl patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 53, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-16-2011) (16-14461)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 19. 18
  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise savivaldybėms (TAP-16-1899(2) (16-13261(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 20. 19
  Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo (TAP-16-1951) ( 16-11950(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 21. 20
  Dėl nekilnojamųjų daiktų Prienuose, F. Martišiaus g. 1, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (Nr. 15-411-2-N(3) (15-4425(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 22. 21
  Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybei (TAP-16-2006) (16-12179(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 23. 22
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui (TAP-16-1985) (16-12773(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 24. 23
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-16-1900(2) (16-12634(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 25. 24
  Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Akmenės rajono savivaldybei (TAP-16-1857(4) (16-12916(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 26. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 27. 25
  Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 5 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1982) (16-14374)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 28. 26
  Dėl Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1828(2) (16-12664(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1787(3) (16-13376(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 30. 28
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1180(2) (16-955(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 31. 29
  Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano rengimo (TAP-16-1907(2) (16-9762(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 32. 30
  Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios (TAP-16-2000) (16-12891(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 33. 31
  Papildomas klausimas: Dėl Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-212 (TAP-16-2021(2) (16-14497(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 34. 32
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1199 „Dėl Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-2023(2) (16-13463(4)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 35. 33
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-2022) (16-13467(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė