Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-01-18

Pradžios laikas

13:30

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1979) (16-14359)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Laikinojo prekių saugojimo sandėlių (importo ir eksporto terminalų) steigimo ir veiklos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1878) (16-421(4), 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-16-187(2) (16-2977(4) ir 1996 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 748 „Dėl Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-188(2) (16-4213(5)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 287 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-175(2) (16-8803(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 5. 4
  Dėl Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje atidėjimo (TA-16-2002) (16-14417)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 339 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-16) (16-13323(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomenei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1551(3) (17-81)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 8. 7
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. Nr. 920 nutarimo „Dėl naujų žemės sklypų dydžių miestuose patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-6) (16-9507(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 9. 8
  Dėl valstybinės signataro našlių rentos skyrimo (TAP-17-19) (17-48)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kėdainių rajono savivaldybei (TAP-16-1823(2) (16-11348(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-16-1826(2) (16-10743(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 12. 11
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms miškų urėdijoms (TAP-16-2005) (16-12882(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 „Dėl nacionalinės komunikacijų apsaugos, saugumo priežiūros, nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, funkcijų atlikimo“ pakeitimo (TAP-16-1869(2) (16-5306(5)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 14. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 15. 13
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2551 (TAP-17-3) (16-14266(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 16. 14
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 12, 13 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-4683 ir Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4690 (TAP-16-1814(3) (16-10476(5)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1772(2) (16-11982)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 18. 16
  Dėl Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1986(5) ir Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4705 (TAP-16-1862(2) (16-11914(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 19. 17
  Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato kartu su areštine Panevėžyje, Beržų g. 46, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimo (TAP-16-1835(2) (16-12365(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 20. 18
  Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Kaune, Radvilėnų pl. 1, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimo (TAP-16-1834(2) (16-12360(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 21. 19
  Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 1, 2, 13, 40, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo naujais X, XI, XII, XIII skyriais įstatymo projekto, Baudžiamojo proceso kodekso 66, 67, 77 straipsnių, priedo pakeitimo ir 41-1, 77-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 5-2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1867(2) (16-8419(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1771 nutarimo „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1912(2) (16-12589(2) ir Žinybinio apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo (TAP-16-1913(2) (16-10735(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1983 „Dėl Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1964(2) (16-11663(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 24. 22
  Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai sudaryti susitarimą (TAP-16-1881(2) (15-11928(3)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą