Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-01-25

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybės įmonių turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo padidinimo (TAP-16-1868(2) (16-12481(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 3. 2
  Dėl Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1320 „Dėl valstybinių stipendijų ir išmokų studijoms ir mokslinėms stažuotėms skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-17) (16-10975(3) ir 2011 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 476 „Dėl Paramos teikimo į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-18) (16-13529(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-33) (16-14278(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 395 „Dėl valstybės turto investavimo ir perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo (TAP-17-26) (16-12765(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 6. 5
  Dėl Vyriausybės 1993 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 182 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-2013) (16-8534(3) ir 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-2012) (16-8533(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn“ pakeitimo (TAP-17-62) (17-566)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 8. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 9. 7
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2085 (TAP-16-1859(2) (16-6898(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 10. 8
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4006 (TAP-16-1861(2) (16-6809(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 11. 9
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3452 (TAP-16-1860(2) (16-6808(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnį“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-31) (16-14408(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 13. 11
  Dėl Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-16-2014) (16-12008(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 14. 12
  Dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-108(4) (15-3497(7)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 15. 13
  Dėl Vyriausybės atstovų skyrimo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro tarybos nariais (TAP-17-63) (17-567)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas S. Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 16. 14
  Dėl Elektros energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projekto Nr. XIIP-4639 (TAP-16-1803(4) (16-10943(5)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą