Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-02-01

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo (TAP-16-1759(2) (16-9871(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1523 „Dėl Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-2017(2) (17-300)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2) (16-11920(3) ir 2014 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 211 „Dėl Valstybinio studijų fondo valdybos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-1) (16-11921(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. 4
  Dėl valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo padidinimo (TAP-16-1929(2) (16-13594(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 6. 5
  Dėl Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 metais plano patvirtinimo (TAP-16-1996(2) (16-14400(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 7. 6
  Dėl Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 321 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 4, 5, 6, 10, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 47 ir 48 straipsnių ir penktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1, 24-1 ir 26-1 straipsniais įstatymo projektų (TAP-16-1179(4) (14-3396(8)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 8. 7
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybai (TAP-16-1739(3) (16-9817(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-40) (16-13772(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 10. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 11. 9
  Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo (TAP-16-1714(3) (16-8474(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1736(3) (16-4301(5)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 13. 11
  Dėl patobulinto Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-108(5) (15-3497(8)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo (TAP-16-1926(2) (16-10541(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1928(2) (16-12725(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 16. 14
  Dėl Osvaldo Šarmavičiaus atleidimo (TAP-17-91) (17-698)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 17. Papildomi klausimai
 18. 15
  Dėl Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1725(3) (16-6943(7) ir 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo įgyvendinimo (TAP-16-1431(4) (16-6944(7)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė