Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-03-01

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Astos Skaisgirytės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Omano Sultonatui, Etiopijos Federacinei Demokratinei Respublikai ir Portugalijos Respublikai pareigų (TAP-17-161) (17-1464)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Raimondos Murmokaitės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Jungtinėse Tautose pareigų (TAP-17-159)(17-1451)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno technikos profesinio mokymo centrui (TAP-17-95) (16-11305(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. 4
  Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų (TAP-17-141) (17-798(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 6. 5
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (TAP-17-94) (16-11945(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 802 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos audito įstatymą“ pakeitimo (TAP-17-157) (17-1073(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 463 „Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1372(2) (16-11603(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-171) (16-13129(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 10. 9
  Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui Budriui (TAP-17-131) (17-1158)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Sporto metų minėjimo 2017 metais plano patvirtinimo (TAP-17-169) (16-13192(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 11
  Dėl valstybės perskolinamos paskolos teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TAP-17-189) (17-2030)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Skodminienė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1972(2) (16-10177(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1527(3) (16-452(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 16. 14
  Dėl Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ratifikavimo (TAP-16-1045(2) (16-6090(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės nutarimo 2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 12 dalį ir 64 straipsnio 6 dalį“ pakeitimo (TAP-16-1987(3) (16-13408(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 18. 16
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo (TAP-17-99(2) (17-24(4), Kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-17-98(2) (17-1596) ir Vyriausybės 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1153 „Dėl Kvalifikacinių mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimų, skyrimo į šias pareigas ir mokslininkų stažuočių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-168) (17-103(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 19. 17
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-17-156) (17-1442)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 20. 18
  Dėl Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-2018(2) (16-9929(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 40 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2848 (15-55-2-IS(5) (15-11686(6)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3268(2) bei su juo susijusių įstatymų projektų Nr. XIIP-3270(2), Nr. XIIP-3271(2), Nr. XIIP-3273(2), Nr. XIIP-3275(2), Nr. XIIP-3276(2), Nr. XIIIP-306, Nr. XIIP-3269, Nr. XIIP-3272 (TAP-17-203) (17-1620(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič