Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-03-15

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl įgaliojimų suteikimo Mildai Vainiutei (TAP-17-174) (17-626(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 3. 2
  Dėl Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-45(2) (16-11277(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2006 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 973 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 19-1 straipsnį“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-237) (17-1031(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 5. 4
  Dėl Lietuvos Respublikos įnašo į Tarptautinės plėtros asociacijos 18–ąjį išteklių papildymą ir įgaliojimų suteikimo V. Šapokai (TAP-17-245) (17-1978(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-32(2) (16-13765(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 7. 6
  Dėl valstybinės signataro rentos skyrimo (TAP-17-239) (17-2288)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 8. 7
  Dėl 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokamo bylų įgyvendinimo (TAP-17-224) (16-13289(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-4(2) (16-5382(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 11. 9
  Dėl Baudžiamojo kodekso 271-1 ir 277-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-30(2) (16-12697(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 12. 10
  Dėl Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-185) (17-2024)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-59(2) (17-530(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 14. 12
  Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 5 straipsnio ir 7 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4430(2) (TAP-16-1858(3) (17-1963)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 15. 13
  Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4355 (TAP-16-1137(4) (16-7604(6)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 121 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas S. Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Valstybės atkūrimo šimtmečio programos koordinatorė N. Vaisbrodė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 17. 15
  Papildomas klausimas: Dėl Seimo narių A. Dumbravos, K. Bartkevičiaus, P. Gražulio, R. A. Ručo, K. Komskio ir R. Ačo 2016 m. rugsėjo 20 d. pasiūlymo dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4387 (TAP-16-1768(4) (16-11314(5)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 18. 16
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1729(5) (16-6459(8), 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1730(5) (16-6462(8) ir 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (TAP-16-1914(3) (16-13317(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 19. 17
  Papildomas klausimas: Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 31-1, 32 ir 33 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-955(3) ir Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-956(3) (TAP-17-10(2) (16-14257(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 20. 18
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 499 „Dėl Ekonominės infrastruktūros plėtros komisijos transporto ir energetikos sektorių infrastruktūros plėtros strateginių projektų ir jų sinergijos aktualiems klausimams koordinuoti sudarymo“ pakeitimo (TAP-17-294), 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Transporto ir tranzito komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-293) ir 2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 74 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų įgyvendinimo Vyriausybės komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-291

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą