Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-03-22

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl Lietuvos būsto strategijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-34(2) (16-12447(4), 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-35(2) (16-10779(4) ir 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1145 ,,Dėl Lietuvos būsto strategijos 2004-2006 metų priemonių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-261) (17-2522)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 3. 2
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Varėnos rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-234) (17-2279)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, papildymo septintuoju-1 skirsniu ir 1-4 priedais įstatymo projekto Nr. XIIP-4739 (TAP-17-202(2) (16-11926(4)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Deivido Matulionio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Vokietijos Federacinėje Respublikoje pareigų (TAP-17-254) (17-2476)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 5
  Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo (TAP-17-244) (17-1202(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 8, 71-1 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-82(2) (16-13517(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 8. 7
  Dėl Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 metais plano patvirtinimo (TAP-17-248) (17-1707(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 9. 8
  Dėl patalpų Panevėžyje, Klaipėdos g. 3, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-17-249) (16-1338(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 10. 9
  Dėl viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo (TAP-17-246) (17-1552(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. 10
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Trakų rajono savivaldybei (TAP-17-255) (17-2491)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 12. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 13. 11
  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo (TAP-17-175(2) (16-13309(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 14. 12
  Dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 47, 57, 100, 101, 105 straipsnių pakeitimo ir įstatymo II dalies II skyriaus papildymo trečiuoju-1 skirsniu įstatymo projekto (TAP-16-1664(2) (16-9415(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 15. 13
  Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 6, 38, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1989(3) (17-2467)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 16. 14
  Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 3, 7, 12, 15, 16, 20 straipsnių pakeitimo, papildymo 16-1 straipsniu ir 30 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-16-1238(4) (16-1693(6)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-92) (16-13228(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 18. 16
  Dėl Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos patvirtinimo (TAP-17-233(2) (16-14273(5)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Savivaldybių biudžetų vykdymo prognozių teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-204(2) (17-131(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 20. 18
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-240(2) (17-2841)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė