Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-04-05

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 407 „Dėl Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1930(3) (17-2371)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 3. 2
  Dėl 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nuostatų įgyvendinimo (TAP-16-1231(3) (16-4176(5)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1228 „Dėl valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo (TAP-17-333) (17-1251(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 5. 4
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (TAP-17-297) (17-2928)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 6. 5
  Dėl valstybės įmonių savininko kapitalo padidinimo (TAP-17-266) (17-2579)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 7. 6
  Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti Vyriausybei (valstybei) ginčų sprendimo institucijose (TAP-17-295) (17-2950)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-260(2) (17-1161(4) ir 2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-17-259(2) (17-2521(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Egipto Arabų Respublikoje, Kataro Valstybei, Kuveito Valstybei, Jungtiniams Arabų Emyratams, Jordanijos Hašimitų Karalystei ir Saudo Arabijos Karalystei Arvydo Daunoravičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Arabų Lygai (TAP-17-327) (17-3446)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 11. 9
  Dėl veiklos srities, kuriai taikoma koncesija, nustatymo (TAP-17-48(2) (16-94(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 12. 10
  Dėl Skubių veiksmų įvykus civilinio orlaivio avarijai plano patvirtinimo (TAP-17-11(2) (17-3402) ir Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1450(3) (17-3404)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 13. 11
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-231(2) (17-111(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 14. 12
  Dėl Audros Plepytės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Jungtinėse Tautose (TAP-17-325) (17-3422)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 15. 13
  Dėl Statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-22(2) (TAP-17-319) (17-1279(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 16. 14
  Papildomas klausimas: Dėl įgaliojimų suteikimo E. Bajarūnui (TAP-17-374) (17-3897(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 17. 15
  Papildomas klausimas: Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo (TAP-17-375) (17-4152)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 18. 16
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-368) (17-368) ir 2016 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 453 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-17-367) (17-2029(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą