Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-04-12

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo (TAP-17-93(2) (14-7667(5

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 3. 2
  Dėl valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo padidinimo (TAP-17-358) (17-2536(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 4. 3
  Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų pakeitimo (TAP-17-363) (17-419(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1961(2) (16-11930(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-188(2) (16-11666(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-337) (16-13127(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 8. 7
  Dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis Europos Sąjungos valstybių narių ir Lotynų Amerikos ir Karibų regiono valstybių fondas, ratifikavimo (TAP-17-286) (17-858(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-308 (TAP-17-281(2) (17-1282(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 11. 9
  Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo (TAP-17-71(2) (17-4153) ir 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-72(2) (17-4154)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 12. 10
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 250, 303, 312, 589 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 236-1, 243-1, 304-1, 304-2 straipsniais ir Kodekso priedo papildymo įstatymo projekto (TAP-16-77(6) (16-6933(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 13. 11
  Dėl valstybės įmonės savininko kapitalo padidinimo (TAP-17-263) (17-484(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 14. 12
  Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-221, Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 12, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-222, Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-223, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-224, Civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-225 (TAP-17-250(2) (17-1498(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė N. Makštelienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-121(2) (16-10380(4) ir 1997 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-120(2) (16-10381(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 16. 14
  Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16-1, 17, 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-2 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-4437, Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16-1, 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16-2 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-4096, Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4097, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4098, Administracinių nusižengimų kodekso 76, 168 ir 485 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4099 (TAP-17-383) (17-2201(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 17. 15
  Dėl Konstitucijos 55 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-259 (TAP-17-332) (17-2437(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 18. 16
  Papildomas klausimas: Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2017 metų sąmatos patvirtinimo (TAP-17-391) (17-4189)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 19. 17
  Papildomas klausimas: Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 25, 61, 68, 108, 110, 131, 132, 145, 156 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 37 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-112(3) (16-12075(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 20. 18
  Papildomas klausimas: Dėl Finansų ministerijos mokymo centro veiklos nutraukimo (TAP-17-392(2) (17-4191(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 21. 19
  Papildomas klausimas: Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise Švenčionių rajono savivaldybei (TAP-17-348) (17-3845)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 22. 20
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“ įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-429) (17-4513)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė