Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-04-26

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-396) (17-3663(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-407) (17-4339)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 4. 3
  Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo (TAP-17-439) (17-4610)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 4
  Dėl kai kurių Vyriausybės nutarimų, susijusių su darbo apmokėjimu, pripažinimo netekusiais galios (TAP-17-318(2) (17-39(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Irenos Vaišvilaitės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO (TAP-17-505) (17-5278)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 6
  Dėl Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1408(4) (16-7945(6)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 9. 7
  Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą sanatoriją „Pušyno kelias“ (TAP-17-393) (17-4192)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 10. 8
  Dėl Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 2 ir 20 straipsnių pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso 54, 113, 114 straipsnių pakeitimo ir 120, 121, 122, 123, 124 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo Nr. I-2120 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. I-2121 „Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo vidaus tarnybos įstatymo įsigaliojimo“ pripažinimo netekusiu galios, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Tarnybos kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos statuto 2, 26 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Statuto papildymo 26-1, 26-2 straipsniais įstatymo projektų (TAP-16-1693(4) (16-8511(6)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. 9
  Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-415) (17-3036(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-232(2) (16-14390(4)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 13. 11
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 5, 8, 16 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-419) (17-4426)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 64 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-298(2) (17-554(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 15. 13
  Dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo (TAP-17-440) (17-4636)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo projekto (TAP-16-1031(5) (16-6953(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1007 „Dėl Komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-16-1269(2) (17-2468(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 18. 16
  Papildomas klausimas: Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-341(2) (17-4145(3)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 19. 17
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-495) (17-3705(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras A. Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 20. 18
  Papildomas klausimas: Dėl Lietuvos stabilumo 2017 m. programos (TAP-17-499) (17-5231)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 21. 19
  Papildomas klausimas: Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9, 10, 11, 13, 14, 23, 26, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo ir kai kurių su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XII-681 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (TAP-17-428(3) projektų (17-4439(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 22. 20
  Papildomas klausimas: Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas S. Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 23. 21
  Papildomas klausimas: Dėl 2017 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo (TAP-17-503) (17-4362(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė