Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-05-10

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo komitetuose pagal Susitarimą dėl Bendro patentų teismo (TAP-17-490) (17-1979(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 3. 2
  Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Lazdijų rajono savivaldybei (TAP-17-351(2) (17-3991(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto Kalvarijos sav., Liubavo sen., Liubavo k., perdavimo valstybės įmonei Marijampolės miškų urėdijai (TAP-17-489) (17-2729(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-126(2) (16-11591(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 6. 5
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-491) (17-2208(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-514) (17-5454)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 7
  Dėl įgaliojimų suteikimo Laimai Jurevičienei (TAP-17-432) (17-2366(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Atsakomybės už Europos Sąjungos nuosavus išteklius paskirstymo valstybės įstaigoms ir įmonėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-346(2) (17-616(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 10. 9
  Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Neringos savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-520) (17-5458)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 181, 184, 187, 188, 209, 218, 220, 256, 312 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-345 (TAP-17-493) (17-5141)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 13. 11
  Dėl Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 ir 16-1 straipsniais įstatymo projekto (TAP-16-681(3) (16-1813(5)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-242(2) (16-13650(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 15. 13
  Klausimo svarstymas atidėtas * * * * Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti procedūros pradžios (TAP-17-280(2) (17-205(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP- 17-395) (17-2277(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 17. 15
  Papildomas klausimas: Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo (TAP-17-567) (17-5750(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 18. 16
  Papildomas klausimas: Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-266 (TAP-17-539) (17-3256(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 19. 17
  Papildomas klausimas: Dėl Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (TAP-17-494) (17-3067(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 20. 18
  Papildomas klausimas: Dėl Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ sudarymo (TAP-17-421) (17-4438(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė