Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-05-24

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl nekilnojamųjų daiktų – kiemo statinių (šaligatvis, danga) Širvintose, Kalnalaukio g. 5, perdavimo Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-560) (17-5820

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 3. 2
  Dėl Rietavo savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų pakeitimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir teritorijų ribų nustatymo (TAP-17-557) (17-5052(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo (TAP-17-563) (17-5867)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 5. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 6. 4
  Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo (TAP-17-501) (17-3302(3) ir Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-500) (17-3300(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 7. 5
  Dėl Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ pakeitimo (TAP-17-267(2) (17-5807)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 8. 6
  Dėl Administracinių nusižengimo kodekso 28, 29, 115, 227, 376, 379, 393, 396, 401, 415, 417, 427, 428, 440, 464, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 494, 573, 589, 595, 602, 610, 611, 681, 683, 685, 686 straipsnių ir priedo pakeitimo, kodekso papildymo 396-1 ir 413-1 straipsniais įstatymo ir Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 31 straipsnio pakeitimo įstatymo (TAP-17-356(2) projektų (16-10139(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 9. 7
  Dėl Žvalgybos įstatymo Nr. VII-1861 64 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-307 (TAP-17-353(2) (17-2191(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 10. 8
  Dėl Vidaus vandenų transporto kodekso 16 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 16-1 ir 24-1 straipsniais įstatymo projekto (TAP-16-1577(3) (16-5713(5)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras R. Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-481(2) (16-8958(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 12. Papildomi klausimai
 13. 10
  Dėl įgaliojimų suteikimo, įgyvendinant Civilinio kodekso 3.253 ir 3.261 straipsnius (TAP-17-483(2) (16-11437(4) ir Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-482(2) (17-4968(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 14. 11
  Dėl vaikų socializacijos centro „Širvėna“ veiklos nutraukimo (TAP-17-602) (17-5782(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 15. 12
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 31 straipsnio papildymo įstatymo (TAP-17-525) projektų (17-26(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 16. 13
  Dėl Seimo nutarimo „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2016 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projekto (TAP-17-518) (17-5456)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė