Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-06-07

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. posėdžio protokolo Nr. 7 3 punkto panaikinimo

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo (TAP-17-610) (17-2677(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 1992 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 760 „Dėl leidybinių standartų taikymo leidyboje kontrolės ir nacionalinių leidybinių standartų projektų rengimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-596) (17-6279

  Pranešėjai

  kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 5. 4
  Dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2561 (TAP-17-617) (17-6144(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 6. 5
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-620) (17-5651(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 7. 6
  Dėl Jungtinio turizmo komiteto sudėties (TAP-17-616) (17-6512)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 8. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 9. 7
  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Lietuvos aukštojo sportinio meistriškumo sklandymo centro dalininko teisių pardavimo (TAP-17-591) (17-5165(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ pakeitimo (TAP-17-590) (17-647(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. 9
  Dėl Baudžiamojo kodekso 220 ir 221 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-273 ir Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-274 (TAP-17-587) (17-6160)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė M. Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 12. 10
  Dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4842 ir Karo policijos įstatymo Nr. VIII-911 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4843 (TAP-17-655) (17-6173(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras R. Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-674) (17-5787(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-607) (17-5523(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras M. Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 15. 13
  Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno sporto medicinos centrą, Klaipėdos sporto medicinos centrą, Lietuvos sporto medicinos centrą, Panevėžio sporto medicinos centrą ir Šiaulių sporto medicinos centrą (TAP-17-634) (17-3928(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 23, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-401(2) (TAP-17-618) (17-5682(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras B. Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-366 projekto (TAP-17-638) (17-5783(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras E. Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-347(2) (16-13128(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras V. Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 19. Papildomi klausimai
 20. 17
  Dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ir 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo bei Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektų (TAP-17-571(2) (17-5(5)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 21. 18
  Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-737) (17-5917(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras K. Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 22. 19
  Dėl Branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai įstatymo projekto

  Pranešėjai

  energetikos ministras Ž. Vaičiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė