Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-06-21

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Širvintų miesto teritorijos ribų pakeitimo (TAP-17-747) (17-6435(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo Nr. XI-473 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-362(2) (16-11468(5)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 4. 3
  Dėl Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos sudarymo (TAP-17-709) (17-7071)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 5. 4
  Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4472 (TAP-17-756) (17-6191(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 6. 5
  Dėl Izoldos Bričkovskienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Norvegijos Karalystėje pareigų (TAP-17-782) (17-7370)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 7. 6
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei „Regitra“ (TAP-17-693) (17-5681(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 7
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Varėnos rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-704) (17-7013)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1053 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų tarnybinio ženklo ir tarnybinio pažymėjimo pavyzdžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-801) (17-36926(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 10. 9
  Dėl Dariaus Jono Semaškos atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Nyderlandų Karalystėje ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo prie Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos pareigų (TAP-17-778) (17-7367)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Petro Zapolsko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui (TAP-17-800) (17-7431)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Ričardo Šlepavičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Italijos Respublikoje, Maltos Respublikai, San Marino Respublikai ir Lietuvos Respublikos nuolatiniu atstovu prie Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (TAP-17-803) (17-7434)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Vidmanto Purlio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Nyderlandų Karalystėje ir Lietuvos Respublikos nuolatiniu atstovu prie Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (TAP-17-780) (17-7368)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo (TAP-17-729) (16-10933(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 16. 14
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 3-1, 43, 214, 220 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-381 (TAP-17-595(2) (17-6270(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-105(3) (16-10966(5), 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ pakeitimo (TAP-17-103(3) (17-991(3), 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-102(3) (17-993(3) ir 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1528 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-731(2) (17-7113(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 107 „Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 511/2014 taikymą, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-17-304(2) (17-495(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 19. 17
  Dėl Statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-22(2) (TAP-17-319(3) (17-1279(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 20. 18
  Dėl Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-275 (TAP-17-716) (17-6200(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 21. 19
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymą (TAP-17-765) (17-2452(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 350 „Dėl Kurorto statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo, Kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo ir Kurorto ar kurortinės teritorijos statuso gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-670) (17-6902)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 23. 21
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-312(2) (TAP-17-478(2) (17-4167(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-372(3) (16-14195(5), Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-883) ir 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1409 „Dėl Garantinio fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-17-882)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 25. 23
  Dėl Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 1, 2, 6, 13, 15, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-703) (17-1018(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 26. 24
  Dėl Darbo kodekso įgyvendinimo (TAP-16-1690(2) (16-11167(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1541 „Dėl Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-675) (16-13308(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 28. 26
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-764 (17-3923(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 29. 27
  Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 ir susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų (Nr. XIIIP-355, XIIIP-356, XIIIP-357, XIIIP-358) (TAP-17-754) (17-5568(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 30. 28
  Dėl Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 18, 22, 24, 26, 29-1, 30, 31-1, 38, 45, 46 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo projekto ir Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 18, 19, 20, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-442(3) (17-4677(3)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 31. 29
  Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-187 (TAP-17-568) (17-5878)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 32. 30
  Dėl Paramos valstybės valdomose bendrovėse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-794) (17-6547(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 33. 31
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-545(2) (17-2380(4), 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1236 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-17-544(2) (17-4116(3) ir 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1192 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą“ pakeitimo (TAP-17-793) (17-7404)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 34. 32
  Dėl Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijos sudarymo (TAP-17-630(2) (17-6652(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 35. 33
  Dėl Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 301 „Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-699) (16-10850(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė

 36. 34
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė

 37. 35
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1192 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą“ pakeitimo (TAP-17-834) (17-7558)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė

 38. 36
  Dėl patobulinto Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 17 ir 25 straipsnio pakeitimo įstatymo bei Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-792) (17-4209(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė

 39. 37
  Dėl Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-399(2) (16-13730(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė

 40. 38
  Dėl Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-283 (TAP-17-687(3) (17-6353(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė

 41. 39
  39. Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 ir Seimo narių pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Gražina Dovydėnienė

 42. 40
  Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-455 (TAP-17-788(2) (TAP-17-788(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

 43. 41
  Dėl Kašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 10 straipsnio pakeitimo, Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio III dalies 15 skyriaus pakeitimo, Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų (TAP-17-873) (17-5532(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė

 44. 42
  Dėl Principinės kariuomenės struktūros 2018 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2023 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių, statutinių valstybės tarnautojų ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ribinio skaičiaus 2018 ir 2023 metais patvirtinimo įstatymo projekto (TAP-17-876) (17-2188(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja Nijolė Makštelienė