Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-06-28

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl įgaliojimų suteikimo E. Misiūnui (TAP-17-763) (17-2825(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Jungtinės Lietuvos ir Irano tarpvyriausybinės ekonominio bendradarbiavimo komisijos Lietuvos dalies sudarymo (TAP-17-755) (17-1128(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-548 (TAP-17-774) (17-7006(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo (TAP-17-783)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir žvalgybos pareigūnams, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kurių laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ pakeitimo (TAP-17-390(2) (16-14274(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 7. 6
  Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ratifikavimo (TAP-17-683) (17-4143)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 8. 7
  Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidinimo (TAP-17-775) (17-6766(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 9. 8
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų ratifikavimo (TAP-17-829) (17-4163(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto Kaune, Suomių ir Rūko gatvėse, perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-784) (17-7378)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 11. 10
  Dėl Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1825(3) (16-10851(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 12. 11
  Dėl valstybės nematerialiojo turto perdavimo (TAP-17-849(2) (17-7686(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 61 straipsnį“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-885) (17-7912)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 14. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-750) (17-6635(3) ir 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo (TAP 17-751) (17-6643(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo (TAP-17-479(2) (16-10798(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-761) (16-10745(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 18. 16
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 14, 64 ir 81 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-1850(4) ir Seimo narių G. Landsbergio, M. Majausko, I. Šimonytės, A. Kubiliaus, V. Juozapaičio 2016 m. gruodžio 5 d. pasiūlymo dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 14, 64 ir 81 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 59-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-1850(4) (TAP-17-786) (17-6276(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 19. 17
  Dėl Procesinių dokumentų civilinėse bylose įteikimo ir pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje tvarkos aprašo ir pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus formos patvirtinimo (TAP-17-776) (17-5775(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 20. 18
  Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos likvidavimo (TAP-16-1718(2) (17-7336) ir Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1717(2) (17-7335)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 21. 19
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-346, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-347 ir Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-348 (TAP-17-631(2) (17-4917(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Dariaus Jono Semaškos skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Vokietijos Federacinėje Respublikoje (TAP-17-798) (17-7429)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-441(4) (17-7273(2) ir 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-510(4) (17-7760)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 24. 22
  Dėl A. A. Miškinio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo (TAP-16-1792) (16-11424(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 25. 23
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-795) (16-10854(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

 26. 24
  Dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-329(2) ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-484 (TAP-17-732(2) (17-5912(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-821 (17-6874(2), 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-820) (17-6875(2) ir 2001 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-819) (17-6877(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

 28. Papildomi klausimai
 29. 26
  Dėl Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-850) (17-7180(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

 30. 27
  Dėl Sutrumpintų darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-854(2) (16-11173(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

 31. 28
  Dėl kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-17-912) (16-10920(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

 32. 29
  Dėl Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo (TAP-17-898) (16-10843(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

 33. 30
  Dėl Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-710(2) (17-8026)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

 34. 31
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 906 „Dėl Privatizavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-366(2) (17-2471(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Patarėja Edita Karaliūtė

 35. 32
  Dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-794(3) (17-6547(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Patarėja Edita Karaliūtė

 36. 33
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-545(3) (17-2380(5) ir 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1236 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-17-544(2) (17-4116(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

 37. 34
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-897) (17-6161(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

 38. 35
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-892) (17-4877(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

 39. 36
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 6, 43 ir 43-1 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (TAP-17-889) (17-7652(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

 40. 37
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 944 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos sudarymo“ pakeitimo (TAP-17-796(3) (17-7432(3)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  Patarėja Edita Karaliūtė