Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-07-05

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1314 „Dėl Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-864) (17-7813)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 3. 2
  Dėl valstybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise (TAP-16-1891(2) (16-10783(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 4. 3
  Dėl Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2420(2) (TAP-17-692(2) (17-5610(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 5. 4
  Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 11, 14, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-901) (17-4982(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 6. 5
  Dėl viešosios įstaigos „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“ dalininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo (TAP-17-869) (17-6099(3)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos valstybinei kolegijai (TAP-17-863) (17-7135(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  Patarėja Edita Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 8. 7
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybei (TAP-17-840) (17-927(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-352(2) (16-11958(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 10. 9
  Dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, ratifikavimo (TAP-17-853) (17-6673(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Neringos savivaldybei (TAP-17-865) (17-7808)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 12. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 13. 11
  Dėl Jono Paslausko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Norvegijos Karalystėje (TAP-17-923) (17-8329)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 14. 12
  Dėl Dariaus Pranckevičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kanadoje (TAP-17-921) (17-8326)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 15. 13
  Dėl Giedriaus Apuoko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Estijos Respublikoje (TAP-17-917) (17-8321)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 16. 14
  Dėl Renato Norkaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje ir Omano Sultonatui (TAP-17-930) (17-8380)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo (TAP-17-844) (17-288(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1541 „Dėl Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-675) (16-13308(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo (TAP-17-841) (17-4198(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 20. 18
  Dėl Žuvininkystės įstatymo 17-2 straipsnio papildymo ir 17-5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-249 (TAP-17-264(3) (17-811(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 21. 19
  Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos susitarimo dėl geležinkelių jungties „Rail Baltic / Rail Baltica“ plėtros ratifikavimo (TAP-17-832) (17-5909(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  Patarėja Edita Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 22. 20
  Dėl Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-772) (17-2411(3)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 23. 21
  Dėl Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“ pakeitimo (TAP-17-866) (17-7814)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  Patarėja Edita Karaliūtė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 24. 22
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms miškų urėdijoms (TAP-17-896) (17-6959(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 25. Papildomi klausimai
 26. 23
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 75 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-696(2) (TAP-17-973) (17-8579)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 27. 24
  Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių patvirtinimo“ projekto Nr. XIIP-742(2) (TAP-17-977) (17-8590)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 28. 25
  Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo (TAP-17-935) (17-7605(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 29. 26
  Dėl Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 2, 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-721 (TAP-17-972) (17-8328(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 30. 27
  Dėl Civilinio kodekso 3.214 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-339 TAP-17-971) (17-8104(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 31. 28
  Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos reorganizavimo ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (TAP-17-708(2) (17-5513(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 32. 29
  Dėl valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“, valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonės „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“, valstybės įmonės „Tauragės regiono keliai“, valstybės įmonės „Telšių regiono keliai“, valstybės įmonės „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonės „Vilniaus regiono keliai“ ir valstybės įmonės „automagistralė“ reorganizavimo (TAP-17-974) (17-8584)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 33. 30
  Dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo (TAP-17-950) (17-8527)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 34. 31
  Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą (TAP-17-862) (17-7087(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 35. 32
  Dėl Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos patvirtinimo ir šios programos priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-17-937) (17-8474)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Enrika Skodminienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 36. 33
  Dėl Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-944) (17-8288(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 37. 34
  Dėl Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-836(4) (16-4058(6)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 38. 35
  Dėl Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 1003 „Dėl Tarpžinybinės ūkio šakų strategijų, programų ir planų tarpusavio subalansavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-17-741(2) (17-7165(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  Patarėja Gražina Dovydėnienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 39. 36
  Dėl Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  Patarėja Nijolė Makštelienė

  Atsiųsti klausimo medžiagą
 40. 37
  Dėl Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Maisto įstatymo Nr.VIII-1608 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-848) (17-4160(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  Patarėjas Piotr Gerasimovič

  Atsiųsti klausimo medžiagą