Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-07-26

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 3, 233, 235, 254, 303, 305, 307, 309, 327, 331, 387, 444 ir 451 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-753 (17-4122(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl turto perėmimo ir perdavimo (TAP-17-701(2) (17-4282(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 233 „Dėl Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytų 2017 metų kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo (TAP-17-842(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (TAP-17-1003) (17-8708)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu suteikti įgaliojimus V. Umbrasui ir pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m vasario 24 d. dekretą Nr. 1k-564 „Dėl įgaliojimų suteikimo Marijui Veličkai“ projekto (TAP-17-927) (17-3634(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr.197 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą“ pakeitimo“ (TAP-17-394(2) (17-8604)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl asmenų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, ir asmenų, kuriems pritaikytos priverčiamosios medicinos priemonės, perdavimo ratifikavimo (TAP-17-836) (TAP-17- 837) (TAP-17-838) (17-5784(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo (TAP- 17-528) (17-5536)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 275 „Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP- 17-964) (TAP-17-963)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-17-983) (17-8635)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Raseinių technologijos ir verslo mokyklai (TAP-17-980) (17-6565(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Roko Bernoto atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Afganistano Islamo Respublikai pareigų (TAP-17-1022) (17-8739)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613- 7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo projekto (TAP-17-28(2) (TAP-17-27(2) (16-8570(4) (16-8569(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo (TAP-492(2) (17-1416(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17- 527(2) (16-8596(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1181 „Dėl Bartuvos, Dubysos, Jūros, Minijos, Šventosios, Veiviržo ir Žeimenos valstybinių ichtiologinių draustinių ribų planų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-940) (17-4249(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl Karklės valstybinio ichtiologinio draustinio rūšies pakeitimo ir Karklės valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų plano patvirtinimo“ projekto ir Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-428(3) (429(3) (16-2948(3) (17-8731)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-499“ projekto (TAP-17-725(2) (17- 6469(3))

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo projekto (TAP-17-251(3) (17-8577) (TAP-17- 252(3) ((17-8576)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-441(5) (16-13369(5) (TAP-17-510(5) (17-2490(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 21
  Dėl Paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-17-206(2) (17-2167(4)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. 22
  Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (TAP-17-822) (17-1599(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 23
  Dėl Žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 papildymo 11-1 straipsniu įstatymo“ projekto (TAP-17-825) (17-1614(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 24. 24
  Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke (Jungtinės Amerikos valstijos) ir Lietuvos Respublikos kultūros atašė pareigybės panaikinimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Jungtinėse Amerikos valstijose (TAP-17-920) (17-8324)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  Vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 25. 25
  Dėl Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-756 TAP-17-991) (17-8445(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 26. 26
  Dėl Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos Geležinkelių riedmenų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (TAP-17-582)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 27. 27
  Dėl 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo ir Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo (TAP-17-1020) (TAP-17-1019) (TAP-17-1018) (TAP-17-1017) (TAP-17-1016) (TAP-17-1015) (17-5516(3) (17-6140(2) (17-5514(3) (17-5520(3) (17-5517(3) (17-5519(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 28. 28
  Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 4, 5, 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4212(2) projekto (TAP-17-715(2) (17-6416(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 29. 29
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3214, Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4695 ir Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-571(TAP-17-984) (17- 8670)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė