Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-08-16

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1677(2) (16-7044(4)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 237 „Dėl Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo ir Valstybių, iš kurių draudžiama pirkti ir importuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1083) (17-6935(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą" pakeitimo (TAP-17-1076) (17-8774(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 6. 4
  Dėl Ypatingos svarbos tarptautinių renginių sąrašo patvirtinimo (TAP-17-884(2) (17-7903(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 5
  Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos technikos biblioteką (TAP-17-1082) (17-8818(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 8. 6
  Dėl Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 7 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1067) (17-8778(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 7
  Dėl Vyriausybės atstovų delegavimo į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą (TAP-17-1116) (17-9204)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 8
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1080) (17-7844(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 9
  Dėl Odontologijos praktikos įstatymo Nr. 1-1246 pakeitimo įstatymo, Odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-19293, 4, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. 1-13671 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo арmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-199(3) (17-9090)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl viešosios įstaigos „Konsultavimo ir ekspertizių centras“ likvidavimo (TAP-17-1078) (17-8463(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 16-1, 18,19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 37-1 straipsniu įstatymo Nr. XIIIP-724, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23-1 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-725, Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-726 ir Civilinio kodekso 2.87 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-727 projektų (TAP-17-1106) (17-8730(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Biudžetinės įstaigos Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos steigimo (TAP-17-1090(2) (17-7230(4), Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (TAP-17-1089(2) (17-7234(4), Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, vyriausybės kanceliarijos, vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ (TAP-17-1088) (17-7235(4) ir Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 „Dėl nacionalinės komunikacijų apsaugos, saugumo priežiūros, nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo“ pakeitimo (TAP-17-1087(2) (17-8737(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė