Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-08-23

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-576 (TAP-17-1119) (17-6953(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo (TAP-17-1129) (17-9246)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo (TAP-17-1130) (17-8464(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1137) (17-8970(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje panaikinimo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Japonijoje įsteigimo ir Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 983 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė pareigybių įsteigimo“ pakeitimo (TAP-17-1075(2) (17-9340)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 8. 6
  Dėl Triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo (TAP-17-430(3) (16-11629(6)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 7
  Dėl Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-1 straipsniais įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 80 straipsnio pakeitimo ir priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių pakeitimo, ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-16-1448(3) (16-9418(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 8
  Dėl Vyriausybės atstovų delegavimo į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą (TAP-17-1116) (17-9204)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos sudarymo (TAP-17-945)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  Projektų vadovas Karolis Navickas, vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 ,,Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo (TAP-17-1011(2) (17-6304(4)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl mokyklinių autobusų perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-17-1086) (17-8266(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo (TAP-17-1115) (17-5658(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 31, 33, 34-1, 47, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-794 ir Administracinių nusižengimų kodekso 79, 124, 146, 477, 548 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-795 (TAP-17-1156) (17-9566)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 16-1, 37-7 straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių, Įstatymo priedėlio pakeitimo ir 5-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 342, 346, 348, 365-2, 365-4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso 59 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė, vyresnioji patarėja Eglė Gasiūnaitė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1134) (17-9078(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė