Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-08-30

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl įgaliojimų suteikimo Kęstučiui Budriui (TAP-17-1127, TAIS NR. 17-9248)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo ir perdavimo (TAP-17-1158) (17-8430(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Caritas federacijos Gargždų skyriui (TAP-17-728(2) (16-13488(4)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1174) (17-9709)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-1148) (17-8707(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Šumsko pasienio kontrolės punkto ir Švendubrės pasienio kontrolės punkto įsteigimo (TAP-17-1164, 17-8356(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės atstovų delegavimo į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą (TAP-17-1116) (17-9204)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“, Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ ir Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo (TAP-17-1004(2), (TAP-17-1005(2), (TAP-17-1006(2) (17-7089(4) (17-7088(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 562 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“, 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, Informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“, 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1149 „Dėl valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios (TAP-17-1142) (17-9373); ( TAP-17-1143) (17-9374); (TAP-17-1144) (17-9375); (TAP-17-1145) (17-9377)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1146) (17-7041(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2006 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-760(2) (17-7250(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 14. 12
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-868 (TAP-17-1105(2) (17-8879(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1697(4) (17-6344(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo (TAP-17-694(2) (17-4553(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1077) (17-6454(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-634 (TAP-17-1147) (17-7108(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė