Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-09-20

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybei (TAP-17-1247) (17-10391)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1249) (17-10402)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 615 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1390 ir 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1175 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-1243) (17-9281(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 939 „Dėl Tarptautinio konkurso Akmenės laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti komisijos sudarymo ir konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1274) (17-10255(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1125(2) (17-6931(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 8. 6
  Dėl Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu (TAP-17-1210) (17-7895(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 7
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3214, Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4695 ir Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-571 (TAP-17-984(3) (17-10139)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1246) (17-10368)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1037(2) (17-5599(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-281(3) (TAP-17-1121(2) (17-8682(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ reorganizavimo (TAP-17-1261) (17-10478)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 pakeitimo įstatymo ir Civilinio kodekso 6.228-3 straipsnio, šeštosios knygos XXXV skyriaus trečiojo skirsnio ir Civilinio kodekso priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1027(3) (17-8780(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-278 (TAP-17-680(5) (17-6664(6)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. Papildomi klausimai
 17. 14
  Dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2018–2020 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo (TAP-10170) (17-6667(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 18. 15
  Dėl Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 41-1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-403, Civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-404, Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-405, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-406, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XII-2667 7, 9, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-407 ir Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 papildymo 8-1 straipsniu ir 9 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2346 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-408 projektų (TAP-17-931(2) (17-10931)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė