Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-10-04

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos savininko kapitalo padidinimo (TAP-17-1304) (17-8916(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl valstybinės reikšmės kelių perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos“ pakeitimo (TAP-17-1305) (17-10089(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-1323) (17-10887)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2002 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 6 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą“ pakeitimo (TAP-17-1331) (17-10337(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl negyvenamųjų patalpų Šilutėje, Lietuvininkų g. 10 perdavimo Šilutės rajono savivaldybei (TAP-17-1222) (17-10285)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei (TAP-17-1263) (17-10495)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo neatlygintinai Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-1309) (17-10660)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-1113(2) (17-8497(3)(TAP-17-1112(2) (17-9196(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1239 „Dėl Valstybinės reikšmės parkų nuostatų ir Valstybinės reikšmės sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1284) (17-9192(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1117(2) (17-9205(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ ir Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1321) (17-10140) (TAP-17-1320) (17-10842)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje atleidimo (TAP-17-1392) (17-11301)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 15. 13
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Trakų rajono savivaldybei (TAP-17-1297) (17-10591)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-47(4) (16-11890(7)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties (TAP-17-1286) (17-10533)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso 13 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo ir Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 9 ir 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1299) (17-8920(2) (TAP-17-1298) (17-8919(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-516(4) (17-10772)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-17-1339) (17-9279(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ pakeitimo (TAP-17-1238(2) (17-9217(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1180) (17-8166(3) (TAP-17-1181) (17-8165(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1223(2) (17-8690(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Dėl Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1013(2) (17-5822(5)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 25. 23
  Dėl Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-708 (TAP-17-1150(2) (17-9508(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 26. 24
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 21 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-757 ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-758 (TAP-17-1310) (17-8357(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir 2016 metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitos, dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TAP-17-1391) (17-11293) (TAP-17-1389) (17-11292) (TAP-17-1387) (17-11294)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 28. 26
  Dėl 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (TAP-17-1348) (17-9121(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 29. 27
  Dėl 2016 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (TAP-17-1268) (17-7298(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 30. Papildomi klausimai
 31. 28
  Dėl 2016 metų Garantinio fondo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TAP-17-1399) (17-11324)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 32. 29
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-899(3) (17-5471(5)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 33. 30
  Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo (TAP-17-1428) (17-11356)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 34. 31
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 233 „Dėl valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytų 2017 metų kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo (TAP-17-1217(2) (17-11136)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič