Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-10-11

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už tarybos Reglamento (EB) Nr. 708/2007 taikymą, paskyrimo (TAP-17-1052(2) (17-2362(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo (TAP-16-1933(2) (17-11092)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 668 „Dėl Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų nustatymo“ pakeitimo (TAP-17-1354) (17-10020(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto Palangoje, Grafų Tiškevičių al.1, perdavimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-1426) (17-10839(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl nekilnojamojo daikto perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn ir Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-181(2) (17-31(3) (TAP-182(2) (17-30(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl įgaliojimų suteikimo A. Namavičiui (TAP-17-1385) (17-10484(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-1209(2) (17-11210)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ pakeitimo (TAP-17-942(3) (17-2510(6)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo, Civilinio proceso kodekso 275 ir 292 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 10-1 straipsniu įstatymo ir Civilinio kodekso 1.111, 1.116 ir 1.125 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1138(2) (17-5828(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1034(3) (17-7264(5)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti“ pakeitimo ir Turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui (TAP-17-1103) (17-9096) (TAP-17-1102(2) (17-9098(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-243(2) (17-1080(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 232 „Dėl 2017 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-17-1382) (17-11274)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1108(3) (17-6553(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-47(4) (16-11890(7)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1013(2) (17-5822(5)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. Papildomi klausimai
 20. 17
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-845, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 39-5 ir 39-6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-846, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-847, Kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-848, Kelių transporto kodekso 8, 8-1, 13, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-849, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-850, Konsulinio statuto Nr. I-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-851, Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 4-2, 8, 36-1, 58-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-852, Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-853, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-854, Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-855, Vidaus vandenų transporto kodekso 4, 4-1, 4-2, 6, 13, 16, 18, 19, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-856, Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-857 ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Virginijaus Sinkevičiaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. pasiūlymo dėl Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-845 (TAP-17-1409) (17-11343(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 18
  Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 9, 12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1350) (17-9445(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 19
  Dėl 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių teisės aktų projektų (TAP-17-1550) (17-11619)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 20
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių teisės aktų projektų (TAP-17-1538) (17-10742(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 24. 21
  Dėl 2018 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusio teisės akto projekto (TAP-17-1519) (17-11549(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 25. 22
  Dėl Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projekto (TAP-17-1172(2) (17-5654(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 26. 23
  Dėl minimaliojo darbo užmokesčio (TAP-17-1516) (17-11312(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė