Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-10-31

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Omano Sultonatui ir Etiopijos Federacinei Demokratinei Respublikai Renato Norkaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Portugalijai (TAP-17-1598) (17-11968)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl 2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ratifikavimo (TAP-17-1512) (17-1758(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1130 „Dėl Visuomenės atstovų skyrimo stebėti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1314(2) (17-10732(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-1527) (17-9400(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1220(3) (17-9355(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo (TAP-17-1254(2) (17-5097(4) (TAP-17-1253(2) (17-5098(4) (TAP-17-1252(2) (17-5099(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 9. 7
  Dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 34-1, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1155(2) (17-9561(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ ir 2016 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 453 „Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1351) (17-11250(2) (TAP-17-1352) (17-11249(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 9
  Dėl patalpų Vilniuje, Savičiaus g. 17, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-1621) (17-11154(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1151(2) (17-8933(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1637) (17-11650(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 14. 12
  Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo (TAP-17-1620) (17-12253)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1023(3) (17-8387(5)

  Pranešėjai

  laikinai einantis ūkio ministro pareigas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai“ projekto (TAP-17-1541(2) (17-9576(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP-17-1377(2) (17-12314)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. Papildomi klausimai
 19. 16
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 33, 64, 108, 109, 115, 127, 174, 187, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 426, 589, 599, 610, 613 ir 665 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 49-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-17-1236(2) (17-8540(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė