Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-11-15

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projekto Nr. XIIIP-1061 (TAP-17-1664) (17-12020(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 31-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1432(2) (17-9218(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-1221(4) (17-9356(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1603(2) (17-12075(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdoje, perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-1678) (17-3848(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimo (TAP-17-1721) (17-12728)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje atleidimo (TAP-17-1766) (17-12820)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo ir 7-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIIIP-484(3) (TAP-17-1681) (17-11724(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 9
  Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo (TAP-17-1500(2) (17-8490(4)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 6, 7, 11, 20, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo šeštuoju-1 skyriumi, Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 14 straipsnio pakeitimo ir Administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-16-768(5) (17-8020(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1007(2) (17-2105(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-533(2) (17-5583(4)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 34 straipsnio ir įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3694 ir Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 68, 77, 78 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-199 (TAP-17-879(3) (17-7176(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo“ pakeitimo (TAP-17-1214(3) (17-8568(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1068(2) (TAP-17-1596(2) (17-11344(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo ratifikavimo (TAP-17-1773)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. Papildomi klausimai
 20. 17
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui (TAP-17-1586) (17-11859)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 18
  Dėl įgaliojimų suteikimo Laimai Jurevičienei (TAP-17-1650) (17-11399(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 19
  Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. XII-1919 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1768) (17-11534(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 20
  Dėl Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Valstybės įmonės registrų centro įsteigimo“, Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro įsteigimo“ dalinio pakeitimo ir Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1776) (17-12588(2) (TAP-17-1775) (17-12589(2) (TAP-17-1774) (17-12590(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė