Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-12-06

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-1793) (17-13287)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklai (TAP-17-1790) (17-6563(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (TAP-17-1783) (17-13141)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Telšių miškų urėdijai (TAP-17-1777) (17-13048)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ pakeitimo (TAP-17-1796) (17-12609(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 8. 6
  Dėl Rinkliavų įstatymo VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1131 ir Konsulinio mokesčio įstatymo I-509 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1132 (TAP-17-1784) (17-12352(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 7
  Dėl Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1769) (17-1(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 8
  Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-2082 (TAP-17-1665(2) (17-13319)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 1149 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pataisos pareigūnams ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams apmokėjimo tvarkos nustatymo“ ir Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 202 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą“ pakeitimo (TAP-17-1820) (17-12819(2), (TAP-17-1819) ) (17-13522)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 10
  Dėl Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-729 (TAP-17-1814(2) (17-12524(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Konsulinio statuto Nr. I-886 1, 2, 4, 10, 11, 14, 22, 27, 38 straipsnių, IV skyriaus ir priedo pakeitimo ir papildymo 13-1 ir 22-1 straipsniais įstatymo projekto (TAP-17-1595(2) (17-11875(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl įgaliojimų suteikimo G. Vasiuliui (TAP-17-1874) (17-3795)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1152 „Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1614) (17-12136)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Seimo 2017 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. XIIII-273 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. IX-861 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (TAP-16-1893(2) (17-9236(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1074(2) (17-6968(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1879) (17-13650(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. Papildomi klausimai
 21. 18
  Dėl Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 401 „Dėl 2017 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo (TAP-17-1844) (17-12937(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. 19
  Dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1234(5) (17-14046)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė