Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-11-29

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (TAP-17-1446(2) (17-13089)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybei (TAP-17-1764) (17-11864(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1668(2) (17-11731(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-84(3) (17-9427(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-701, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-702, Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-703, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-704 (TAP-17-1761) (17-10021(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 6
  Dėl Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo (TAP-17-1301(2) (17-12996)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 7
  Dėl Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1341(2) (17-10211(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 8
  Dėl Civilinio proceso kodekso 306, 320-1, 347 ir 350 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-709(2) (TAP-17-1647) (17-12425(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl Mecenavimo įstatymo projekto (TAP-17-1163(2) (17-12973)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5, 8, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-975 ir Civilinio kodekso 6.744 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-976 (TAP-17-1631(2) (17-11551(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2, 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1251(2) (17-9099(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1045 ir Vidaus vandenų transporto kodekso 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1046 (TAP-17-1770) (17-13005)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos likvidavimo (TAP-17-1733) (17-12842)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Valstybinės kalbos Konstitucinio įstatymo projekto Nr. XIIP-558 (TAP-17-1273(2) (17-7603(4)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1, 2, 16, 18, 20, 21, 23 ir 24 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu įstatymo,Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatymo bei Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-986(2) (16-13634(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-740, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 52 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-741 ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 5, 26, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-752 (TAP-17-1282(2) (17-13251)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybas (TAP-17-1688(2) (17-12629(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-908(3) (17-13273)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 18 straipsnių pakeitimo, 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto ir kartu teikiamų įstatymų pakeitimo projektų (TAP-17-1687(2) (17-10806(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 20
  Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo (TAP-17-1345(2) (17-9333(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl valstybei svarbiam ekonominiam projektui „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ skirto žemės sklypo, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, detaliojo plano keitimo detaliojo plano patvirtinimo (TAP-17-1782) (17-12662(2)

  Pranešėjai

  laikinai einantis ūkio ministro pareigas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos Nr. VIII-1021 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1052 (TAP-17-1675(2) (17-12397(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 25. 23
  Dėl Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 3, 15 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1779) (17-12275(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 26. Papildomi klausimai
 27. 24
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų delegavimo į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą“ pakeitimo (TAP-17-1841) (17-13658)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 28. 25
  Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo (TAP-17-1854) (17-13381(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 29. 26
  Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1254 (2) (TAP-17-1862) (17-13718)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 30. 27
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 233 „Dėl valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytų 2017 metų kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo (TAP-17-1825) (17-13560)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 31. 28
  Dėl Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1120 (TAP-17-1864) (17-13279(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 32. 29
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Ukrainos gynybos ministerijai (TAP-17-1811) (17-13340)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 33. 30
  Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2018 metams nustatymo (TAP-17-1860) (17-13712)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė