Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-12-13

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybės turto, esančio Vilniuje, Saulėtekio al. 3 ir al. 3A., perdavimo (TAP-17-1402(2) (17-10227(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo (TAP-17-1831) (17-12029(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Pirmojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo (TAP-17-1915) (17-14080)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1849) (17-11699(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 ,,Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 ,,Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-1577(2) (17-12726) (TAP-17-1576(2) (17-12727)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 8. 6
  Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-1579(2) (17-6991(5)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 7
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1413(3) (17-14007)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 8
  Dėl Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 93-1, 115-1, 158-1, 158-2, 158-3, 158-4, 158-5, 158-6, 186-1, 201-1 straipsniais ir 159 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 9
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą/išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1879) (17-13650(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl Europos tarybos konvencijos dėl bendros kino filmų gamybos (pataisytos) ratifikavimo (TAP-17-1891) (17-11501(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-866 (TAP-17-1855) (17-12479(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1296(2) (17-6040(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, uosto akvatorijos ir uosto rezervinių teritorijų ribų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-976(2) (17-8585(2) (TAP-17-975(2) (17-8586(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1697(2) (17-10869(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1087 (TAP-17-1913) (17-12623(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4, 8, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 2, 3, 5, 6 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje įstatymo Nr. IX-729 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto, Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymo Nr. IX-1762 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-17-1611(3) (17-9117(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1074(2) (17-6968(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 232 „Dėl 2017 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-17-1904) (17-14040)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 233 „Dėl Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytų 2017 metų kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo (TAP-17-1955) (17-14400)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl įgaliojimų suteikimo G. Surpliui (TAP-17-1963) (17-14456)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 35, 41, 42 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1801(2) (17-9779(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 24. 22
  Dėl „Europos kultūros sostinės 2022“ vardo suteikimo Kauno miestui (TAP-17-1815) (17-12608(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 25. 23
  Dėl Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1823) (17-13536)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1204(2) (17-10026(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo“ pakeitimo (TAP-17-1240) (17-8899(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 28. 26
  Dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1100, Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1101 ir Žemės įstatymo Nr. I-446 10 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1102 (TAP-17-1821) (17-12506(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1559) (17-11676(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 30. 28
  Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1270(2) (TAP-17-1962) (17-14451(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė