Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2017-12-20

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1206, valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1207 ir Valstybės politikų ir Valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1208 (TAP-17-1959) (17-13832(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonėms miškų urėdijoms (TAP-17-1958) (17-14423)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl turto perdavimo Panevėžio miesto savivaldybei (TAP-17-1965) (17-14464)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1863) (17-12793(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-17-1056(2) (17-13030(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ir jų ribų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2001 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ir jų ribų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2001 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1502 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vidaus reikalų ministerijai“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl Pasienio teisinio režimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl Valstybės sienos ženklų, ženklinančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną sausumoje ir vidaus vandenyse, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548 „Dėl Pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1934) (17-11663(2) (TAP-17-1933) (17-11665(2) (TAP-17-1932) (17-11666(2) (TAP-17-1931) (17-11673(2) (TAP-17-1930) (17-11667(2) (TAP-17-1929) (17-11669(2) (TAP-1928) (17-11670(2) (TAP-17-1927) (17-11675(2) (TAP-17-1926) (17-11672(2) (TAP-17-1925) (17-11678(2) TAP-17-1924) (17-14258)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo ratifikavimo (TAP-17-1898) (17-8686(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2017) (17-13963(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-1957) (17-14395)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 "Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (TAP-17-1646(2) (17-10501(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2, 5, 8, 22, 23 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 4, 7, 10, 20, 21 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3, 7, 10, 22, 23 ir 71 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 5, 9, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo Nr. IX-929 2, 30, 31, 53 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1593(2) (17-5834(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1833) (17-10549(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-17-1224(3) (17-359(7)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1702(2) (17-9022(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio, šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1937) (17-10925(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Rymanto Mockevičiaus paskyrimo (TAP-17-1950) (17-14383)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl Bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenų teikimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (TAP-17-1648(2) (17-689(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2002 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1651 „Dėl Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms“ pakeitimo, Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Panevėžio apskrities miškų priskyrimo miškų grupėms“ pripažinimo netekusiu galios ir Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 520 „Dėl Kauno apskrities miškų priskyrimo miškų grupėms“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-17-1975) (TAP-17-1974)(TAP-17-1973) (17-13012(2) (17-13010(2) (17-13006(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl kilnojamųjų daiktų Ignalinos rajono savivaldybėje pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-17-1976) (17-14561)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 20
  Dėl Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo (TAP-17-1824(2) (17-13537(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 21
  . Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1025 (TAP-17-1521(2) (17-11800(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1353(2) (17-9837(3)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 25. 23
  Dėl Nekilnojamojo turto kadastro reorganizavimo, Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ pakeitimo (TAP-17-1628(2) (17-4092(4) (TAP-17-1627(2) (17-5875(3) (TAP-17-1626(3) (17-5876(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 26. 24
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1947) (17-13835(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-2026)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 28. 26
  Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo, Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 ,,Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2001 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsteigimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos“ pakeitimo, Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1043 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1664(2) (17-9290(3) (TAP-17-1643(2) (17-9049(3) (TAP-17-1642(2) (17-8913(3) (TAP-17-1641(2) (17-8912(3) (TAP-17-1640(2) (17-11031(3) (TAP-17-1639(2) (17-11141(3) (TAP-17-1638(2) (17-11525(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1948) (17-13995(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 30. 28
  Dėl Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1199 „Dėl Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1951) (17-1400(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 31. 29
  Dėl Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2011) (17-13875(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 32. 30
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1007 (TAP-17-1797(2) (17-14653)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 33. 31
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Indijos Respublikos sutarties dėl ekstradicijos ratifikavimo (TAP-17-1903) (17-12900(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 34. 32
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1112 (TAP-17-1792(2) (17-12517(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 35. Papildomi klausimai
 36. 33
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai (TAP-17-2059)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 37. 34
  Dėl Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1802(2) (17-13316(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 38. 35
  Dėl elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriaus paskyrimo (TAP-17-2072) (17-14911)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 39. 36
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2062) (17-14571(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 40. 37
  Dėl narystės Lietuvos centrinėje kredito unijoje (TAP-17-2071) (17-14905(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 41. 38
  Dėl Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl įgaliotos institucijos įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos srityje paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 674 „Dėl Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1432 „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 422 „Dėl Kibernetinio saugumo tarybos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo TAP-17-1809(2), TAP-17-1807(2), TAP-17-1806(2), TAP-17-1805(2), TAP-17-1803(2) (17-13312(2), 17-13315(2), 17-11895(2), 17-13317(2), 17-11928(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 42. 39
  Dėl Socialinio draudimo pensijų įstatymo įgyvendinimo (TAP-17-2056) (17-13539(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 43. 40
  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ likvidavimo (TAP-17-1507(2) (17-9247(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 44. 41
  Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2068) (17-14387(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 45. 42
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6-2, 29-1 straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 5 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 415 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1923)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 46. 43
  Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1087 (TAP-17-1913) (17-12623(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 47. 44
  Dėl Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ pakeitimo (TAP-17-2068) (17-14489(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 48. 45
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 "Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo" pakeitimo

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 49. 46
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1359 „Dėl gydytojų rengimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1360 „Dėl gydytojų odontologų rengimo“ pakeitimo (TAP-17-2075) (TAP-17-2074) (17-14939) (17-14940)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 50. 47
  Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos bei branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-1832(2) (17-13019(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė