Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-01-03

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-867 (TAP-17-1765(2) (17-11994(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1914) (17-12360(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (TAP-17-1612(2) (17-10668(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Suverenaus karinio hospitaljerų Šv. Jono Jeruzalės, Rodo ir Maltos ordino bendradarbiavimo susitarimo patvirtinimo (TAP-17-2050) (17-13304(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo (TAP-17-2060) (17-13788(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl valstybės įmonės „Regitra“ ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Valstybės saugumo departamentui (TAP-17-1762(2) (17-12912(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  patarėja Gerda Štaraitė-Barsulienė

 8. 7
  Dėl patalpų Vilniuje, Studentų g. 39, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos olimpinei akademijai (TAP-17-1846) (17-12747(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių Alytuje, Sanatorijos g. 51, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Sveikatos apsaugos ministerijai (TAP-17-1865(2) (17-12577(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1264 (TAP-17-1938(2) (17-13592(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Kauno miesto savivaldybės ir perdavimo Ryšių reguliavimo tarnybai patikėjimo teise (TAP-17-1882) (17-10350(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Gedimino Varvuolio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Belgijos Karalystėje, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Senegalo Respublikai ir Alžyro Liaudies Demokratinei Respublikai pareigų (TAP-17-2102) (17-15101)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 14. 12
  Dėl Gedimino Varvuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Japonijoje (TAP-17-2104) (17-15105)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl garantijos kredito įstaigai už uždarajai akcinei bendrovei „Toksika“ išduodamą paskolą suteikimo ir dalinio garantuotos paskolos palūkanų kompensavimo“ pakeitimo (TAP-17-1895) (17-10284(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 40 ir 83 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-967, Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 96-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-968 ir Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-969 (TAP-17-1662) (17-12477(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 43, 170, 176, 179, 183, 188 straipsnių pakeitimo ir 3-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-17-1328(2) (17-8136(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl tarnybinio lengvojo automobilio nuomos (TAP-17-1966) (17-13988(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1057 (TAP-17-2012) (17-13746(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-699 (TAP-17-2027) (17-14710)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo (TAP-17-2007) (17-14659) (TAP-17-2006) (17-14664)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 25 straipsnio pakeitimo projekto Nr. XIIIP-884 (TAP-17-1936(2) (17-12986(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 23. 21
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 50 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-17-1972) (17-14507) (TAP-17-1970) (17-5606(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-955 (TAP-17-2097) (17-14203(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 25. Papildomi klausimai
 26. 23
  Dėl valstybės įmonių miškų urėdijų savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo (TAP-18-13) (18-4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 27. 24
  Dėl Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo (TAP-17-2067) (17-14234(2) (TAP-17-2066) (17-14236(2) (TAP-17-2065) (17-14238(2) (TAP-2064) (17-14240(2) (TAP-17-2063) (17-14859)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 28. 25
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6-2, 29-1 straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 5 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 415 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1923)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 29. 26
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 123 ir 589 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 123-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-498 (TAP-17-1845(2) (17-12561(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė