Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-01-10

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1037 (TAP-17-2028) (17-12503(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų (TAP-17-1718(2) (17-15081)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (TAP-17-2057) (17-14857)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalo didinimo (TAP-17-2073) (17-13673(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo (TAP-17-2108) (13013(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 8. 6
  Dėl Statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 XV skyriaus pavadinimo, 221, 222, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 20 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1279(2) (17-7331(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 7
  Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo (TAP-17-2070) (17-14901)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 8
  Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir šio atlyginimo mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-1239(2) (17-5269(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 43, 170, 176, 179, 183, 188 straipsnių pakeitimo ir 3-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAP-17-1328(2) (17-8136(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projekto, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 2 straipsnio pakeitimo ir IV-1 skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto, Administracinių nusižengimų kodekso 147 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-476(3) (17-4852(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių, Paraiškų švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2055) (17-14827)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl patobulinto Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 pakeitimo įstatymo projekto ir patobulinto Civilinio kodekso 6.228-3 straipsnio, šeštosios knygos XXXV skyriaus trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-523 (TAP-17-941(2) (17-7254(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1945) (17-8819(2) (TAP-17-1944) (17-8821(2) (TAP-17-1946) (17-14348)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. Papildomi klausimai
 18. 15
  Dėl biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos steigimo (TAP-18-38) (17-15014(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 16
  Dėl biudžetinės įstaigos Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos likvidavimo (TAP-18-27) (17-14697(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 17
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1666(4) (17-10683(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 18
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo, Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektų ir su jais susijusių įstatymų projektų ir Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo ir Konsulinio statuto Nr. I-886 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-2001(2) (17-14607(2) (TAP-17-2040(2) (17-14011(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 19
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIP-4024 ir Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-1058 projektų (TAP-17-2079(2) (17-13745(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė