Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-01-17

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 „Dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2107) (17-14893(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1762 „Dėl Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1919(2) (17-13425(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vidaus reikalų ministerijai“ pakeitimo (TAP-17-1661(2) (17-13460(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 878 „Dėl Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2080) (17-9801(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-2096) (17-13877(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl nekilnojamojo turto Klaipėdoje, Kauno g., perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-2089) (17-15036)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo neatlygintinai Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-17-2106) (17-15114)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2111) (17-14290(2) (TAP-17-2112) (17-14290(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo Nr. I-61 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu įstatymo ir Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-962(3) (17-4207(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruožio 23 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1788(2) (17-12350(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Valstybiniam miškotvarkos institutui (TAP-18-28) (17-14734(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4838 (TAP-17-1912(2) (17-12448(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 16, 20, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3579(3) (TAP-17-1785(3) (17-12245(4)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1212(2) (17-8592(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 ,,Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-2087)(17-13802(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo (TAP-18-52) (18-51(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. Papildomi klausimai
 21. 20
  Papildomas klausimas: Dėl I. Jarukaičio kandidatūros siūlymo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus (TAP-18-60) (18-353)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 21
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-58) (17-15029(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 23. 22
  Dėl Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 57 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1697(3) (17-10869(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė