Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-01-31

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo (TAP-18-79) (17-12438(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Alytaus ir Plungės rajonų savivaldybių nuosavybėn (TAP-18-50) (17-14713(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Varėnos rajono savivaldybei (TAP-18-63) (17-15043(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Algirdo Markevičiaus peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo (TAP-18-76) (18-484)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ pakeitimo (TAP-17-2030(2) (18-261(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Šiaulių miesto savivaldybės ir perdavimo koncertinei įstaigai Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui ,,Polifonija“ patikėjimo teise (TAP-18-55) (18-210)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-85) (18-666)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai CPO LT pagal panaudos sutartį (TAP-18-37) (17-14885(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo (TAP-18-51(2) (17-14530(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1335(2) (17-6889(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Priemonių, kurių reikia prašomam valstybės ar žinybinio registro (kadastro) ar valstybės informacinės sistemos duomenų, valstybės ar žinybinio registro (kadastro) informacijos formatui ir (ar) turiniui parengti ir (ar) apdoroti, užsakymo, sukūrimo ir atlyginimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-1729(2) (17-7245(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“, Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“, Vyriausybės 2005 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 521 „Dėl Lietuvos euroatlantinės saugumo politikos koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1541 „Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1909(2) (17-11137(4), TAP-1911(2) 17-12778(3), TAP-17-1910(2) 17-10984(4), TAP-1908(2) 17-10985(4), TAP-17-1907(2), 17-12789(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-62) (17-14958(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimo (TAP-18-84)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Siūloma klausimo svarstymą atidėti - Dėl R. Andrijausko priėmimo (TAP-18-103) (18-797)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. Papildomi klausimai
 21. 18
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-96) (17-15067(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. 19
  Dėl Vilniaus ir Kauno vaikų socializacijos centrų veiklos nutraukimo (TAP-18-65) (TAP-18-64) (17-15125(2) (17-15126(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 23. 20
  Dėl Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Darbo kodekso 150 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-2033(2) (17-14742(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 24. 21
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo“ pakeitimo (TAP-18-122) (18-963(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė