Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-02-07

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybinės signataro našlių rentos skyrimo (TAP-18-94) (18-739)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo įstatymo projekto (TAP-18-102) (17-12421(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms pagal panaudos sutartį (TAP-18-42) (17-11506(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 403 „Dėl Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-623(2) (17-14101(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1873(2) (17-12150(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 6
  Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 20, 21, 22, 188 ir 189 straipsnių pakeitimo ir kodekso priedo papildymo įstatymo projekto (TAP-18-68) (17-13997(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 7
  Dėl Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (TAP-18-83) (17-15097(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl Valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-66) (18-404)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 9
  Dėl R. Andrijausko priėmimo (TAP-18-103) (18-797)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 10
  Dėl sutikimo reorganizuoti Alytaus teritorinę darbo biržą, Kauno teritorinę darbo biržą, Klaipėdos teritorinę darbo biržą, Marijampolės teritorinę darbo biržą, Panevėžio teritorinę darbo biržą, Šiaulių teritorinę darbo biržą, Tauragės teritorinę darbo biržą, Telšių teritorinę darbo biržą, Utenos teritorinę darbo biržą ir Vilniaus teritorinę darbo biržą (TAP-18-97) (18-54(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Priemonių, kurių reikia prašomam valstybės ar žinybinio registro (kadastro) ar valstybės informacinės sistemos duomenų, valstybės ar žinybinio registro (kadastro) informacijos formatui ir (ar) turiniui parengti ir (ar) apdoroti, užsakymo, sukūrimo ir atlyginimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-1729(3) (17-7245(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4688(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1893) (17-13936(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-95) (18-733)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1869(2) (17-13789(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  patarėja Nijolė Makštelienė

 18. Papildomi klausimai
 19. 16
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-133) (18-603(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. 17
  Dėl Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1179 (TAP-18-29(3) (17-15116(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 21. 18
  Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-2002(2) (17-10939(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 19
  Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo ir dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai projektų (TAP-18-87(2) (18-699(2) (TAP-18-88(2) (18-698(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis projekto vadovas Antanas Matusa