Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-02-21

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl dalies administracinio pastato Vilniuje, Visorių g. 27a, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-18-49) (18-131)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl kilnojamųjų daiktų Rietavo savivaldybėje pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-17-386(4) (18-1252)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Laimono Talat-Kelpšos atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Indijos Respublikoje, Bangladešo Liaudies Respublikai, Nepalo Federacinei Demokratinei Respublikai ir Šri Lankos Demokratinei Socialistinei Respublikai pareigų (TAP-18-149) (18-1251)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Vilės Kankoraitės peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų (TAP-18-126) (18-502(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl Eriko Petriko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Armėnijos Respublikoje pareigų (TAP-18-146) (18-1244)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 805 „Dėl diplomatinių santykių su Svazilando Karalyste užmezgimo ir įgaliojimų R. Murmokaitei suteikimo“ pakeitimo (TAP-18-144) (18-961(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Žvalgybos pareigūnų, žuvusių (mirusių) dėl tarnybos žvalgybos institucijoje, laidojimo išlaidų, žvalgybos pareigūnų ir kartu gyvenusių asmenų palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-90(3) (16-11877(6)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl pritarimo bendrojo finansavimo lėšų skolos nurašymui (TAP-18-132) (18-1153)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-18-155) (18-622(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas (TAP-18-164) (18-1465)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ ir Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 871 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiais galios (TAP-18-118) (18-955), (TAP-18-117) (18-956)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP_18-1(2) (17-12721(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 27-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-730 5 straipsnio pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatymo Nr. I-1201 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1837(2) (17-11320(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1813(4) (17-13341(4), (TAP-17-1812(4) (17-13343(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4758 (TAP-17-1111(2) (17-8867(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių pavirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-965(2) (17-3316(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-286(2) (TAP-18-142) (18-822(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Karinės jėgos naudojimo statuto 8, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Administracinių nusižengimų kodekso 393, 589 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 557-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-18-110) (17-12162(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo“ pakeitimo ir 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo projektų(TAP-18-138) (17-15033(2) (TAP-18-137) (17-15031(2) (TAP-18-135) (17-15032(2) (TAP-18-136) (17-15030(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 107 „Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 511/2014 taikymą, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-17-304(4) (17-495(6)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1979(2) (17-12549(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 25. Papildomi klausimai
 26. 23
  Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35-1 59-1, 68-1 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju-1 skirsniu įstatymo ir Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-2010(3) (17-14670(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 27. 24
  Dėl sutikimo reorganizuoti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus (TAP-18-192) (18-1082(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė