Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-02-28

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“ pakeitimo (TAP-18-168) (17-14431(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl priemokų Vyriausybės atstovams skyrimo (TAP-18 -235) (18-2101)

  Pranešėjai

  Finansų ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 5. 3
  Dėl Žvalgybos pareigūnų, žuvusių (mirusių) dėl tarnybos žvalgybos institucijoje, laidojimo išlaidų, žvalgybos pareigūnų ir kartu gyvenusių asmenų palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-90(3) (16-11877(6)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perėmimo ir perdavimo ir Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-162) (TAP-18-161) (18-119(2) (18-120(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 5
  Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1448 (TAP-18-141) (18-409(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 6
  Dėl Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. posėdžio protokolo Nr. 16 4 klausimo 2.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  patarėja Aušra Gratulevičienė

 9. 7
  Dėl patobulinto balsavimo internetu pagrindų įstatymo projekto ir Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. X-912 „Dėl balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projekto (TAP-17-2113(2) (17-4179(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 8
  Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-152) (17-14295(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl Vyriausybės 2016 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 87 „Dėl Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 281 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015–2018 metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-160) (18-233(2) (TAP-18-159) (18-235(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 10
  Dėl Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo, Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 23-4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-811(3) (17-4080(4)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sudarymo

  Pranešėjai

  Finansų ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė