Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-03-07

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-195) (18-672(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius UAB „LL investicijos“ išdavimo (TAP-18-21(2) (18-25(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius išdavimo AB „LOTOS geonafta“ (TAP-18-19(2) (18-17(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (TAP-18-166(2) (18-706(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-17-2090(2) (17-13929(3)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl nekilnojamųjų daiktų Šakių rajono savivaldybėje nurašymo (TAP-17-2081) (17-13892(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 420 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties“ pakeitimo (TAP-18-260) (18-2125)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1463 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų“ ir 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1594 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro iždo lėšų investavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-18-54(3) (18-176(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvių švietimo draugijai „Rytas“ (TAP-18-119) (18-950)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno informacinių technologijų mokyklai (TAP-18-179) (17-12481(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir žvalgybos pareigūnams, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kurių laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ pakeitimo (TAP-18-256) (18-2119)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 12
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kauno moters užimtumo informacijos centrui pagal panaudos sutartį (TAP-18-196) (18-708(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 15. 13
  Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo ir 50 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 5-1 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12-4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-2054(2) (17-12977(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos savininko kapitalo didinimo (TAP-18-131) (17-14023(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-173) (17-13445(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Pataisos pareigūnų, dalyvavusių atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus, skatinimo pinigine išmoka tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-145(2) (18-1242(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministrė Milda Vainiutė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 ,,Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių sąrašo ir taikymo principų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-278) (18-1746(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais plano patvirtinimo (TAP-18-259) (18-1617(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Lietuvos Respublikos ambasados Kroatijos Respublikoje įsteigimo (TAP-18-267) (18-1072(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Lietuvos Respublikos konsulato Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) įsteigimo (TAP-18-274) (18-993(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20-1 straipsniu įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-72(2) (18-424(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 24. Papildomi klausimai
 25. 22
  Dėl Seimo nutarimo „Dėl vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo“ (TAP-18-289) (18-1847(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 26. 23
  Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo (TAP-18-106) (18-920(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 27. 24
  Dėl Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo, Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 10 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-93(2) (17-13576(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 28. 25
  Dėl Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo, Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 23-4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-811(4) (17-4080(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė