Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-03-14

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 355 „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-125(2), TAP18-362), TAP-18-361) (18-1003(2), 18-2717, 18-2716)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos narių skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-261) (18-2126)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimo, priimto dvidešimt aštuntajame šalių susitikime, įvykusiame 2016 m. spalio 10–15 d. Kigalyje, ratifikavimo (TAP-18-252) (18-2112)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Ignalinos rajono savivaldybei (TAP-17-2088(2) (17-15045(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-18-287) (18-585(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje (TAP-18-323) (18-2329)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Japonijoje Gedimino Varvuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Naujajai Zelandijai (TAP-18-300) (18-2277)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo (TAP-18-207) (18-700(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-321(2) ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-770 (TAP-18-258) (18-592(2), (TAP-18-257) (18-591(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1659(2) (17-12509(4)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1561 (TAP-18-282) (18-1899(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projekto ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-2100(3) (17-12891(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP 18-198(2) (18-1867)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. KT22-N11/2016 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 96 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymui ir bylos dalies nutraukimo“ nuostatas (TAP18-205) (18-1975)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-34(3) (17-13064(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 5, 6 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-270) (18-2157)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl įgaliojimų suteikimo teisės aktui, reikalingam Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymui įgyvendinti, parengti (TAP-18-276) (18-2169)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-154) (17-7049(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 ,,Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 ,,Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-17-2093(2) (TAP-17-2092(2) (18-2154) (18-2155)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. Papildomi klausimai
 23. 20
  Dėl Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 24, 25 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo (TAP-17-1424(2) (17-6680(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 24. 21
  Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr.I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-367) (18-2351(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 25. 22
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 2005 m. vasario 24 d. tarybos pamatinį sprendimą 2005/217/TVR

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė N.Makštelienė