Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-03-21

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo tarnybinių pasų turėtojams patvirtinimo (TAP-18-263) (18-2147)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 1996 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1391 „Dėl Oficialios valstybės ir savivaldybių, valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžetinių organizacijų informacijos registravimo bei pateikimo žmonėms ar viešosios informacijos rengėjams tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-331) (18-2372)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos pakeitimų ir papildymų ratifikavimo (TAP-18-281) (18-901(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-17-1780(2) (17-8314(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų (TAP-18-341) (18-1756(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams patvirtinimo (TAP-18-284) (18-2220)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui (TAP-18-271) (18-2158)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai ,,Rokiškio psichiatrijos ligoninė" (TAP-17-209(2) (16-10807(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl nekilnojamųjų daiktų Druskininkuose, Maironio g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-18-225(2) (18-2068(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 573 „Dėl Tipinės Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties dėl asmenų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė ar pritaikytos priverčiamosios medicinos priemonės, perdavimo projekto patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-191(2) (17-13066(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 761 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-293) (18-1902(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimo dėl ekonominio ir techninio bendradarbiavimo patvirtinimo (TAP-18-349) (18-874(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ir 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1102/2008, įgyvendinimo (TAP-18-262) (18-2129)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro reorganizavimo ir prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-291(2) (18-2230(2) (TAP-18-290(2) (18-1280(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 15
  Dėl Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl Užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-336) (18-998(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr.167 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo" pakeitimo

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423 ir 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 31-1 ir 693 straipsniais įstatymo projektų (TAP-17-1380(2) (17-7327(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-15-1070(4) (18-679(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatos (TAP-18-330) (18-1705(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Seimo nutarimo „Dėl UAB „Lietuvos energija“ dukterinės bendrovės UAB ,„NT Valdos“ nekilnojamojo turto viešo pardavimo konkurso stabdymo“ projekto Nr. XIIIP-1519“ (TAP-18-275) (18-1328(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 3, 12, 15, 16, 20, 25 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-17-2098(2) (17-12410(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1286 ir Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1287 (TAP-18-17(2) (17-14181(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 25. 23
  Dėl sutikimo reorganizuoti Civilinės aviacijos administraciją (TAP-18-342) (18-1488(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-34(3) (17-13064(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP 18-198(3) (18-1867)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 28. 26
  Dėl Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais plano patvirtinimo (TAP-18-364) (18-2166(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-941 ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-942 (TAP-18-30(2) (17-11607(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 30. Papildomi klausimai
 31. 28
  Dėl Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 2, 6, 8, 11, 21-1, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 17-1, 42-1, 43-1, 43-2, 43-3, 43-4, 43-5, 43-6 ir 43-7 straipsniais ir septintuoju-3 skirsniu įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP-17-1760(2) (16-8648(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 32. 29
  Dėl Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 ir 32-1 straipsniais įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1, 9, 10, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 1, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo, Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo, III skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo, Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo, Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 185, 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymo, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-240(2) (18-2107(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 33. 30
  Vyriausybės 2017 metų veiklos ataskaita

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja Virginija Krasauskaitė, vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 34. 31
  Dėl Vyriausybės nutarimo "Dėl įgaliojimų suteikimo A. Kazlauskui" (TAP-18-412) (18-3329)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė