Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-03-28

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl pareiginės algos dydžio vienkartinio priedo skyrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių nustatymo, pavadinimų suteikimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo (TAP-18-337) (18-1403(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl diplomatinių santykių užmezgimo su Centrinės Afrikos Respublika ir įgaliojimų A. Plepytei suteikimo (TAP-18-359) (18-997(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (TAP-18-295) (17-1977(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Ukmergės rajono savivaldybei (TAP-18-344) (18-2531)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 8. 6
  Dėl Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 16, 24 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1489 (TAP-18-283) (18-1798(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 7
  Dėl Seimo nutarimo „ Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. XIIP-2938 ir dėl susijusių Lietuvos Respublikos Seimo nario J. Razmos 2015 m. lapkričio 11 d., Seimo nario P. Gražulio 2015 m. lapkričio 18 d., Seimo narių R. Paliuko, A. Zeltinio, Š. Biručio, A. Dumčiaus, V. Juozapaičio, R. Baškienės, N. Puteikio, P. Urbšio, L. Dmitrijevos, S. Dmitrijevo 2016 m. kovo 17 d., Seimo narių E. Jovaišos, K. Smirnovo, M. Adomėno, E. Pupinio, A. Papirtienės, A. Gumuliausko, L. Staniuvienės, J. Narkevič, R. Popovienės 2017 m. vasario 8 d. pasiūlymų (TAP-18-354) (18-2229(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo, Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės įmonėse“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-266) (TAP-18-265) (TAP-18-264) (17-15005(2) (18-2146) (17-15006(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1109 (TAP-18-286) (18-1044(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ pertvarkymo ir valstybės turto investavimo (TAP-18-343) (18-2515)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1623(2) (18-2496)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 70-1 straipsniu ir Administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-298) (18-2261)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo ir Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-971 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 479, 480, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-358) (18-2648)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. Papildomi klausimai
 19. 16
  Dėl Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-376(2) (18-2057(2), (TAP-18-375(2) (18-2058(2), (TAP-18-374(2) (18-2059(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 20. 17
  Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes ar mokslo sritis sąrašų patvirtinimo (TAP-18-455) (18-3875)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 18
  Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą (TAP-17-985(3) (17-8676(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 19
  Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo ir 8-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1541 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1969(3) (17-11827(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič