Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-04-04

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašytas Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, ratifikavimo (TAP-18-409) (18-1946(2))

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-392) (18-1688(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo ratifikavimo (TAP-18-439) (18-1068(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Tautinių bendrijų namams (TAP-18-433) (17-14891(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Japonijoje ir Naujajai Zelandijai Gedimino Varvuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Malaizijai (TAP-18-432) (18-3432)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-435) (18-3521)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo , Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo (TAP-18-413) (18-3350), (TAP-18-414) (18-2471(2), (TAP-18-415) (18-2464(2), (TAP-18-416) (18-2465(2), (TAP-18-417) (18-2467(2), (TAP-18-418) (18-2468(2), (TAP-18-419) (18-2469(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1307 „Dėl Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-309) (17-12594(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 11. 9
  Dėl Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto (TAP-17-1295(2) (18-2501)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų –Tautos namų projekto Nr. XIIIP-367 (TAP-18-378) (18-1390(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 1, 2, 3, 5, 9, 11, 11-1, 12, 13, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 16 straipsniu įstatymo projekto (TAP-18-123(2) (18-1019(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 27-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-365 (TAP-18-340) (18-331(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (TAP-18-365) (18-2770)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-397) (18-3091)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4, 6, 20, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir Statybos įstatymo Nr. I-1240 24, 27, 28, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-158(2) (17-10875(4)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 896 „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-395) (18-112(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl Triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo (TAP-17-430(6) (16-11629(10)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP-18-324(2) (18-3801)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-18-440) (18-3640)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl sutikimo reorganizuoti Transporto investicijų direkciją ir su tuo susiję kiti teisės aktų projektai

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo “ pakeitimo

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė