Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-04-25

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl valstybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-18-481) (18-2518(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio pavadinimo suteikimo tiltui per Nemuną valstybinės reikšmės automobilių kelyje Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas (TAP-18-510) (18-2148(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo (TAP-18-506) (18-4282)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Vilniaus policijos klubui vaikams ir jaunimui (TAP-18-527(2) (18-4459(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1292 (TAP-18-171(2) (18-3993)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 8. 6
  Dėl Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Atlyginimo juridiniams asmenims, juridinių asmenų filialams, atstovybėms ar juridinio asmens statuso neturintiems asmenims už naudojimąsi jiems priklausančia infrastruktūra patikrinimams pasienio kontrolės punktuose atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-204(2) (17-12913(3), (TAP-17-1977(2) (17-13526(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 7
  Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčių aerodromų sąrašo patvirtinimo (TAP-18-445) (18-2197(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 8
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2) (TAP-18-533) (18-4346(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 261 ,,Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ pakeitimo projektų (TAP-17-1693(2) (17-9370(3), (TAP-17-1692(2) (17-9367(3), (TAP-17-1691(2) (17-9368(3), (TAP-17-1690(2) (17-9369(3), (TAP-17-1689(2) (17-15119(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ pakeitimo (TAP-18-494) (18-4173)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Grįžimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1130(2) (TAP-18-379(2) (18-1050(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 14. 12
  Dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 25 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 29, 47 ir 74 straipsnių pakeitimo ir 67-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 27 straipsnio pakeitimo įstatymo, Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-537 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 50 straipsnio pakeitimo įstatymo, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 17, 21, 25 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo, Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo, Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo, Poligrafo naudojimo įstatymo Nr. VIII-1906 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1953(3) (18-3863)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2018 m. sausio 31 d. posėdžio sprendimo (protokolo Nr. 5 12 klausimas)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  patarėjas Aušra Balčiūnaitytė

 16. 14
  Dėl Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2019 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2024 metais nustatymo, karių, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ir kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus 2019 ir 2024 metais patvirtinimo įstatymo projekto (TAP-18-498) (18-2659(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-496) (18-2332(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1403 (TAP-18-127(2) (18-106(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo ir krantotvarkos darbų Lietuvos pajūryje (TAP-18-565(2) (18-4909(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Visagino savivaldybei (TAP-18-542) (18-4814)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Trakų rajono savivaldybei (TAP-17-2084(2) (17-15046(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. Papildomi klausimai
 24. 21
  Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo (TAP-18-572) (18-5001)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 25. 22
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių principų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-574) (18-5005)

  Pranešėjai

  Pranešėjas – energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  Dalyvauja – vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič