Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-05-16

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo (TAP-16-1808(3) (16-8462(5)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-621) (18-4217(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VII-602 2 ir 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-593) (18-2145(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-18-599) (18-3630(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų nurašymo (TAP-18-595) (18-5254)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo (TAP-18-411(2) (18-668(3) (TAP-18-410(2) (18-670(3)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl valstybinių signataro rentų skyrimo (TAP-18-664) (18-5720)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 9
  Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 10
  SIŪLOMA KLAUSIMĄ SVARSTYTI A DALYJE - Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 1, 2, 3, 5, 11, 12, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 priedo pakeitimo įstatymo, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1445(4) (17-13186(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1533(TAP-18-611) (18-4441(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 14. 12
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1, 9, 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 ir 29-6 straipsniais įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo, Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1008 „Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai“ pakeitimo (TAP-18-706(2) (18-5930(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos sudėties atnaujinimo (TAP-18-708) (18-5935)

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis

  Dalyviai

  Vyresnysis patarėjas Mindaugas Žičkus

 18. 16
  SIŪLOMA KLAUSIMO NESVARSTYTI - Dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 19. Papildomi klausimai
 20. 17
  Papildomas klausimas: Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-670) (18-5496(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 21. 18
  Dėl 2018 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo (TAP-18-672) (18-5750)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 19
  Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo koordinavimo (TAP-18-717(2) (18-5998(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 23. 20
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75-2 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 74-1 straipsniu įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13-3 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-564(2) (17-12829(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 24. 21
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 23, 58, 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-722) (18-6046)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 25. 22
  Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų atitikties viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms įvertinimo veiksmų plano patvirtinimo (TAP-18-501(2) (18-2104(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė