Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-05-09

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 835 „Dėl Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-233(2) (17-12086(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2013 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 520 „Dėl diplomatinių santykių užmezgimo su Maršalo Salų Respublika ir įgaliojimų R. Murmokaitei suteikimo“, Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1466 „Dėl diplomatinių santykių užmezgimo su Tuvalu ir įgaliojimų R. Murmokaitei suteikimo“ ir Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 611 „Dėl diplomatinių santykių užmezgimo su Butano Karalyste ir įgaliojimų L. Talat-Kelpšai suteikimo“ pakeitimo (TAP-18-557) (18-2789(2), (TAP-18-556) (18-2790(2), (TAP-18-555) (18-2792(2)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1043 „Dėl Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti tarpžinybinės priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-18-352(2) (18-2619(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo (TAP-18-606) (18-4174(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Japonijoje, Naujajai Zelandijai ir Malaizijai Gedimino Varvuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Singapūrui (TAP-18-601) (18-5323)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl oficialiosios statistikos 2017 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (TAP-18-579) (18-5117)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui (TAP-18-484(2) (18-2062(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-372(2) (18-1921(3)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 738 „Dėl 1863–1864 metų sukilimo vadų atminimo įamžinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-355(2) (18-821(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-399(2) (18-718(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl Gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymoprojekto (TAP-17-1727(2) (17-10674(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 14
  Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 2, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1, 9, 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 ir 29-6 straipsniais įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-504) (18-2164(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių turto deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-567) (18-1158(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl 2017 metų struktūrinio postūmio užduoties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitos (TAP-18-613) (18-5463)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2850 ir Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1812 (TAP-18-548(2) (18-5237(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministras, laikinai einantis teisingumo ministro pareigas Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-17-1961(2) (17-10066(4) (TAP-17-1960(2) (17-10067(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-18-505) (18-4280)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Dėl Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-602(2) (18-5945(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė