Vyriausybės posėdžio darbotvarkė

Data

2018-05-23

Pradžios laikas

08:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl abipusės pagalbos ir bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į nelaimes srityje (TAP-18-624) (18-3068(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl kilnojamojo daikto, esančio Vilniuje, Jono Basanavičiaus g., pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-18-618) (18-5499)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl laisvųjų ekonominių zonų valstybinės priežiūros vykdymo“ pakeitimo (TAP-18-678) (18-5470(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti (TAP-18-596) (18-3966(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu suteikti įgaliojimus Jurgitai Petrauskienei" (TAP-18-673) (18-4892(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl vyriausiojo specialisto pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje (TAP-18-658) (18-4022(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-610) (18-5414)

  Pranešėjai

  energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 505, 546 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 139 ir 140 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymo, Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo, Akcizų įstatymo Nr. Ix-569 1, 2, 3, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju skirsniu įstatymo, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 9
  Dėl įstatymų projektų, susijusių su struktūrine pensijų reforma

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61, 63 ir 64 straipsnių pakeitimo, 73 ir 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo, Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Technologijų ir inovacijų įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2, 4, 14, 15, 18, 21 straipsnių pakeitimo ir 23, 24 ir 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų

  Pranešėjai

  ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. Papildomi klausimai
 15. 12
  Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo (TAP-18-704(2) (18-5613(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 13
  Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-764) (18-4302(2), (TAP-18-763) (18-4304(2), (TAP-18-762) (18-4305(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 14
  Dėl Vyriausybės 1998 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-710(2) (18-4358(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 18. 15
  Dėl Vyriausybės 2018-05-09 nutarimo Nr. 454 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-780) (18-6448)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič