Strateginių projektų portfelio komisija

Strateginių projektų portfelio komisija – tai Vyriausybės sudaryta komisija, siekianti užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą. Komisija yra atsakinga už strateginių projektų portfelio sudarymą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Kiekvieną mėnesį Komisija renkasi ir vertina strateginių projektų įgyvendinimo rezultatus, sprendžia nesutarimus dėl strateginių projektų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, nustato ir valdo strateginių projektų tarpusavio priklausomumą, vertina ir šalina bendrąsias strateginių projektų įgyvendinimo rizikas.

2017 m. Rugsėjo 28 d. Komisija patvirtino strateginių projektų portfelį ir už kiekvieną strateginį projektą atsakingus asmenis.